30 старозагорски културни детективи откриха света на Италия, Испания и Швеция

Резултатите от международния двегодишен проект по програма „Еразъм+“ „ My Way ,Your Way, Our Shared Cultural Identities“ представиха на 15 юни 2017 г. 30 момичета и момчета от 10, 11 и 12 клас на  ГПЧЕ „Ромен Ролан” и техните ръководители Таня Маджарова и Ирена Личева. В актовата зала „Америка за България“ пред свои съученици и преподаватели, гости – учители по английски език от други училища от града и страната, пред секретаря на Община Стара Загора Делян Иванов и др., те защитиха блестящо глобалната цел на проекта: Създаване на умения за разбиране на различния от нас, за поставяне под въпрос „правото” на нашите норми, стереотипи и ценности да бъдат единствените, чрез които се обясняват и оценяват критичните инциденти в общуването.

„Културните детективи“  споделиха чрез клипчета, видео, богат снимков материал и най-вече чрез спомени от срещата им с „другостта“, разказаха за уменията, необходими за успешно общуване с представители на други култури.

Интересното събитие стартира с опознавателно клипче, направено в Швеция. На принципа на викторина, детективите отговаряха на въпроси, касаещи държавите, часовете, учителите, кулинарията и пр. Сред тях любопитно беше как учителите наказват учениците, какви са наказанията, кое е най-типичното ядене в Каталония; как ние общуваме и как другите общуват с нас, кои са проблемите при общуването; какво обичам и в какво вярвам и т.н. Участниците в проекта споделиха, че в по-голямата си част, партньорите им от другите държави първоначално са имали негативна представа за България. Дори една ученичка от Швеция е била много обидена на учителката си, че я е включила в пътуване и пребиваване в България. И тук става магията! След пребиваването си в Стара Загора, госпожицата се е влюбила в града и в новата си приятелка. Т.е. подобни проекти носят огромен потенциал да се промени мнението за България. Представителите на нашия град и нашата страна са всъщност не само туристи, а посланици на Отечеството ни. Накрая на проекта всички са признали, че българските ученици, освен че са красиви, са изключително интелигентни, купонджии, толерантни, приятели…

Проектът  на тема „Междукултурни различия и начини на преодоляването им“ се реализира в партньорство с училища от четири държави. Осъществени  са четири обмена : в България – през 2015 г., Испания и Италия – 2016 г. и Швеция – 2017 г.  В ролята на „културни детективи“, които  събират информация за особеностите в общуването с хора с друга културна идентичност, участниците описват ситуации, в които възникват проблеми, основани на различни ценности и норми на поведение. Създават материали, с които да илюстрират културните сблъсъци, и предлагат решения за успешното им преодоляване. Разработени са и полезни ресурси, които могат да се ползват от учителите по чужди езици, имащи интерес да развиват културната интелигентност и междукултурните  умения на учениците.

Прелюбопитно за присъстващите беше да „посетят“ италианското училище, което се намира в сградата на бивша църква, да отидат до вулкана „Етна“,  да видят образци на Барока, да се запознаят с многовековното куклено изкуство… Госпожиците говориха вдъхновено за необятната каталунска култура, уникалната архитектура на Гауди, националното самочувствие на каталунците, на които предстои референдум за обособяването им като самостоятелна държава в Испания.

От Швеция най-силните впечатления са за равенството и свободата, спазването на законите и  наредбите; учениците говорят на малкото име на учителите си с нужното уважение, „за разлика от нас, които сме превърнали свобода в слободия“, каза госпожицата, която представи пребиваването в тази уредена държава.

Беше дадена кафепауза с приятна изненада. На блокмаса бяха сервирани някои от характерните храни в посетените от учениците страни. После се разигра занимателна, но и поучителна тематична игра.

Споделянето не само на опита, но преди всичко на емоцията по предложения атрактивен начин, е предизвикателство, от което ще се възползват нови възпитаници на елитната езикова гимназия, защото „ако пътуваш достатъчно надалеч, ще откриеш себе си“.

Росица Ранчева