Издадоха книга „Музеят помни и разказва“, посветена на доц. д-р Светла Димитрова

В петък, 16 юни 2017 г. в Етнографския музей на открито (ЕМО) “Етър“ Габрово, започва Първият панаир на музейния сувенир. Още през първия ден ще има вълнуващо събитие – премиера на сборника „Музеят помни и разказва”. Изданието е посветено на юбилейната 60-годишнина на директора  доц. д-р Светла Димитрова и представлява сборник с научни статии и студии.

Книгата „Музеят помни и разказва“ включва 22 статии и студии с автор Светла Димитрова.  21 от тях са публикувани в сборници или други периодични издания, а един текст представлява откъс от непубликуваната дисертация на авторката. Сборникът е съставителска работа на проф. Вера Бонева и Ваня Донева и е с научен редактор проф. д-р София Василева. Изданието е на Института за приложна музеология и Етнографски музей на открито „Етър“.
Сборникът „Музеят помни и разказва” отразява творческата и професионалната дейност на утвърдения историк и музеен специалист доц. д-р Светла Димитрова. Съдържанието му – статии, студии, фотографии, библиография – отговоря на няколко основни критерии, които показват творческите интереси и професионалното развитие на доц. д-р Светла Димитрова. Включени са материали от всички етапи на нейната кариера на историк и музеен специалист и по теми и сюжети с по-дълготрайно значение за местното и национално политическо, културно и обществено развитие. Така, творческият дух и изследователското амплоа на доц. д-р Светла Димитрова придобива по-широка видимост и по-открояваща се четивност в контекста на българската историопис и в логиката музейната ни теория и практика от последните четири десетилетия.
Акцентирано е върху темите „Музейният специалист Светла Димитрова”, „Историкът Светла Димитрова”. Публикуваният текст „Световните тенденции в унисон с идеите за бъдещето на Етнографския музей на открито „Етър“ е редакторски материал, посветен на дейността на музей „Етър“, който, под ръководството на Светла Димитрова, успешно се вписа в културната палитра на европейските музеи на открито. В края на сборника е включена библиография на трудовете на юбилярката, съставена от Снежана Маринова. Визуалните материали се отнасят най-вече до музейни изяви на доц. д-р Светла Димитрова, като илюстрират и всекидневни дейности, и официални събития.
Както пише проф. Бонева, съставителите са се постарали да пресъздадат всички основни теми и сюжети, присъщи на работата на историка и музейния специалист доц. д-р Светла Димитрова. Силно се надяваме, че настоящото издание ще зарадва не само юбилярката, но и многобройните любители на смисления и увлекателен исторически разказ. Вярваме също, че изданието ще бъде вълнуващ водител сред високите постижения и неизбежните перипетии на българската музейна теория и практика, опазила и опазваща едно от най-големите богатства на нацията – културно-историческото  наследство.
На добър час!

Руско Русев

Институт за приложна музеология, София