Ден на бащата в Регионален исторически музей – Стара Загора

На 18 юни (неделя) 2017 г. РИМ – Стара Загора се включва в Националната кампания „Да бъдеш баща“ като обявява вход свободен за бащи (също братя, чичовци, дядовци, наставници) и техните деца в музея. Желаещите ще имат възможност да се включат в работилничка за оцветяване на антични воини.

За кампанията

На света има приблизително три и половина милиарда мъже и всички те са различни – високи и ниски, богати и бедни, черни и бели… Има обаче нещо, което обединява огромен брой от тях: четирима от всеки пет мъже са нечии бащи. Дори и да не са биологични родители, почти всички мъже по света имат връзка с деца в ролята си на доведени бащи, братя, чичовци, дядовци, учители, наставници, треньори или просто приятели.

В световен мащаб все още много мъже остават извън грижите за децата поради различни причини. Съществуват обаче изследвания и много доказателства за това, че ангажираното и откликващо на нуждите на детето бащинство и мъжкото включване правят по-добър живота не само на децата и жените, но и на самите мъже. Положителното включване на мъжете влияе благоприятно върху равенството между половете и предотвратяването на насилието над деца.

„Да бъдеш Баща“ е национална кампания, целяща да фокусира вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето. „Да бъдеш баща“ е част от международната кампания MenCare.

Партньори в кампанията са Фондация „Асоциация Анимус“, „Български център за джендър изследвания“,Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“, Фондация „За Нашите Деца“, „Институт по социални дейности и практики“, Фондация „ЛАЛЕ“, „Национална мрежа за децата“, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Асоциация „Родители“ (основен координатор), „Център за изследване и политики за жените“. Проектът се финансира от Фоднация Оук.

Цели на кампанията

Организаторите и пишат в сайта си: „Чрез националната кампания „Да бъдеш баща“ бихме искали:

Да предизвикаме обществен дебат за „мъжките“ и „женските“ роли в отглеждането, възпитанието и образованието на децата;

Да дадем на бащите (и на родителите като цяло) възможност да получават повече полезна и практична информация за особеностите в развитието на детската психика и поведение;

Да създадем повече възможности за утвърждаване на позитивния модел на възпитание както в семейството, така и в детските градини, училищата, обществото като цяло;

Да дадем възможност на хората, които споделят принципите на кампанията „Да бъдеш Баща“, да бъдат част от една общност.

Основните принципи на кампанията

В центъра на кампанията са нуждите на детето;

Развитието на детето преминава през естествени промени и подкрепата на значимите възрастни около него е важна;

Бащата има ключова роля за успешното развитие на детето;

Позитивният подход във възпитанието има ключово значение за развитието на децата като уравновесени и пълноценни личности в обществото;

Насилието във всичките му форми е неприемлив метод за възпитание;

Партньорството между семейството и институциите, ангажирани с отглеждането, възпитанието и образованието на децата, е от решаващо значение за успешното развитие на детето.

Основни дейности на кампанията

Национална информационна и медийна кампания, включваща множество събития, информационни видео и печатни материали, национални и местни инициативи, други.

Работа в детските градини и начални училища за развиване на успешни модели за работа с бащи от страна на учители, социални работници и местни власти.

Развиване на мрежа от организации и институции на местно и национално ниво, които последователно работят за пълноценното включване на мъжете в живота на децата.“

Долапбг