ПМГ „Гео Милев“ – Стара Загора в Топ 10 на училища с резултати от матурите за 7 клас

Природоматематическа гимназия (ПМГ) „Гео Милев“ – Стара Загора е на седмо място в класацията на Министерството на образованието за най-добре представили се средни училища в матурите за 7 клас в страната тази година. На първо място е Математическата гимназия във Варна. В топ 10 тази година са математически и частни училища. 40 ученици от 7 клас от Софийската математическа гимназия са с максимален брой точки на изпита по математика.

Топ 10 на училищата в България според матурите в 7 клас:

  1. МГ „Д-р Петър Берон“, Варна – 52
  2. Частно основно училище „Света София“, София – 51,02
  3. ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив – 50,94
  4. СМГ, София – 50,64
  5. ПМГ, Русе – 49,84
  6. ПЧМГ, София – 49,45
  7. ПМГ „Гео Милев“, Стара Загора – 48,74
  8. ПМГ „Акад. Н. Обрешков“, Бургас – 48,71
  9. 9. Първо частно основно училище, Бургас – 47,25
  10. ПМГ „Акад. Иван Ценов“, Враца – 46,84

На 10 юни (събота) от 19:00 часа с Тържествен концерт в Операта ПМГ “Гео Милев“ ще отбележи 45 лета от създаването си. Празничната програма за юбилея започна на 3 юни и включваше Маратон на кариерата, състезания по природни науки, изложба, спортни мероприятия, литературен конкурс, откриване на лаборатория по химия и биология, среща на випуските.

В историята на гимназията, поместен на сайта й, четем:

„Природоматематическа гимназия „Гео Милев“ е наследник на първото класно девическо училище в Стара Загора, открито на 02.06.1863 година. Учебните занятия започват на 24.08 (05.09).1863 година в сградата на Свети Николското училище. Негов създател и пръв директор е Анастасия Тошева – първата жена с висше образование в нашия град. Тя е била един от най-изявените педагози за онова време. Под нейното всеотдайно ръководство училището се утвърждава като един от първите центрове на девическо образование у нас през епохата на Възраждането. То дава на България десетки, много добре подготвени за своето време и с родолюбив дух учителки.

До Освобождението в него са учителствували освен Анастасия Тошева, Зюмбюля Талимова, Даскал Атанас Иванов, Петър Иванов, Пенка Стойчева и други. Негови възпитанички са: Райна Попгеоргиева, Зюмбюля Попстефанова, Теофано Ненова – Попова и други. Авторитетът му на най-добре уредено девическо училище привлича ученички от далечни места. То подготвя процентно най-много учителски кадри за девическите училища в България.

След Руско-турската война правителството на Източна Румелия взема решение и от септември 1881 година училището прераства в областна девическа гимназия – втората в Източна Румелия (другата е в Пловдив), а в България има общо 5 областни девически гимназии. След Съединението, от 17.10.1885 година областната девическа гимназия се преименува в Старозагорска държавна девическа гимназия с директор Анастасия Тошева. През 1892 година след дългогодишна и плодотворна педагогическа дейност, поради болест, Анастасия Тошева подава оставка и за директор е назначен видният старозагорски учител и общественик Атанас Илиев.

След 1910 година училището е образцово. През периода 1919 – 1923 година е разкрит към него полувисш педагогически курс.

На 06.05.1931 година тържествено е честван 50 годишния юбилей на гимназията. На тържеството министъра на Просвещението връчва орден на наградените учители по случай празника.

Нашето училище претърпява няколко трансформации. През 1937 година приема за патрон името на княгиня Мария Луиза. Същата година се празнува 100-годишнината от рождението на Анастасия Тошева. На входа на гимназията (днес в същата сграда се намира Второ ОУ „П.Р.Славейков“) е поставена паметна плоча. След 1944 година гимназията е преобразувана в Народна девическа гимназия, а през 1947 година приема за патрон името на видния старозагорски поет Гео Милев.

През 1951 – 1952 година е въведена поредната номерация на училищата в нашия град и училището се именува Второ средно училище „Гео Милев“. Поради закона за по-тясна връзка на училището с живота е наречено Второ средно политехническо училище „Гео Милев“. На 23.05.1956/57 учебна година му е връчен орден „Кирил и Методий“ – I степен.

През май 1963 година II СПТУ „Гео Милев“ отбелязва тържествено 100-годишнината от създаването на Девическото класно училище. За втори път нашата гимназия е наградена с орден „Кирил и Методий“ – I степен.

На 15.09.1971 година много тържествено е открита първата учебна година в МГ „Гео Милев“. Министерството на Народната просвета официално трансформира II СПТУ „Гео Милев“ в МГ „Гео Милев“ на 02.06.1972 година. На новата гимназия се възлага да подготви за растящите нужди на района нов тип кадри с компютърна грамотност. Математиката се утвърждава като основна учебна дисциплина. По-късно се разкриват паралелки по биология, химия и физика (в наши дни остава само биологията) и гимназията се преименува в ПМГ „Гео Милев“.

Честит успех и честит празник, ПМГ „Гео Милев“!

Долап.бг