Плувен басейн за децата от детска градина № 26 „Лилия“ в село Хрищени

На 8 юни 2017 г. беше открит нов басейн в двора на детска градина № 26 „Лилия” в село Хрищени, съобщиха от Пресцентъра на Община Стара Загора. Децата посрещнаха новата придобивка с богата музикална и танцова програма. Детската градина има много добра материална база, предлага много добри условия и приема деца от още три населени места в общината. Има традиции в работата по различни проекти и Национални програми. Пълното обновление на сградата е извършено през 2010 година по проект „За децата на Стара Загора с отговорност и любов” по Оперативна програма „Регионално развитие”. Проектът е подготвен и реализиран от Община Стара Загора. От 2012 година в продължение на 3 години учители от детската градина работиха по подготвени и реализирани от тях проекти към Национална програма „С грижа за всеки ученик“, отнасящ се до допълнително обучение на деца от подготвителните групи.

От 2013 година ДГ „Лилия“ е включена в Проект „Готови за училище”, финансиран от Тръст за социална алтернатива. Проектът е насочен към подпомагане на родители на деца от уязвими социални групи .

През 2016 година те спечелиха финансиране по проект „Игри сред цветя” от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната сред към Министерството на околната среда и водите, посветен на екологичното възпитание на децата. С реализацията на проекта децата активно се възползват от новоизградената интерактивна детска площадка. Красиво, малко езеро с водни лилии допълва интериора на двора на детската градина.

От лятото на 2016 година в градината работят активно по проект „Вълшебна класна стая” , изготвен от Община Стара Загора и финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” , в подкрепа на предучилищното образование, възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение.

http://dglilia.iop.bg/

Детска градина № 26 „Лилия“ с. Хрищени, община Стара Загора