Представяне на резултати от международен проект на ГПЧЕ „Ромен Ролан“

На 15 юни 2017 г., (четвъртък) от 14:00 ч. в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора, в зала „Америка за България“ ще бъдат представени резултатите от международния двугодишен проект по програма Еразъм плюс КА 2   My Way Your Way Our Shared Cultural Identities.

Проектът е на тема Междукултурни различия и начини на преодоляването им и се реализира в партньорство с училища от четири държави. От гимназията участват 30 ученици. Те са в ролята на „културни детективи“, които събират информация за особеностите в общуването с хора с друга културна идентичност, описват ситуации, в които възникват проблеми, основани на различни ценности и норми на поведение. Създават материали, с които да илюстрират културните сблъсъци, и предлагат решения за успешното им преодоляване. Реализирани са четири обмена: в България през 2015 г., в Испания – 2016 г., в Италия – 2016 г. и в Швеция – 2017 г. Координатори на проекта са Таня Маджарова и Ирена Личева.

 Глобалната цел е създаване на умения за разбиране на различния от нас, за поставяне под въпрос „правото” на нашите норми, стереотипи и ценности да бъдат единствените, чрез които се обясняват и оценяват критичните инциденти в общуването.

На 15 юни участниците ще представят приложение-игра, което илюстрира по забавен начин открити от „културните детективи“ различия.  Ученици и учители ще споделят избрани моменти от срещата им с „другостта“,  ще разкажат за уменията, необходими за успешно общуване с представители на други култури.  Ще бъдат показани и полезни ресурси, които могат да се ползват от учителите по чужди езици, имащи интерес да развиват културната интелигентност и междукултурните умения на учениците.

Общ блог на четирите държави, участващи в  проекта: https://erasmusmyway.wordpress.com/

Блог на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ на английски език: http://erasmusmyway.blogspot.bg/

Блог на български език: http://mywaybg.simplesite.com/