Откриват изложба „Анализ на градската среда“ в Стара Загора

В Стара Загора на 6 юни в 18:00 ч. се открива изложба „Анализ на градската среда“ на Централния градски пазар. В откриването участват създателите на изложбата, местни архитекти и представители на Община Стара Загора. То включва презентация на изложбата, дебат и прожекция на филма “Познавате ли архитекта?”. Изложбата се организира по случай 75 годишнината на Университета по архитектура, строителство и геодезия в София.

Пътуващата изложба е с резултати от “Действие в панелните квартали”, последното издание на фестивала за съвременна архитектура и градска среда ONE ARCHITECTURE WEEK, проведено в пловдивският панелен квартал “Тракия”. Изложбата показва примери и представя ползите от широкообхватен анализ на градската среда и въвличането в този процес на максимално много от участниците в нея.

Тя включва прожекции на документалния филм “Познавате ли архитекта?”, на интерактивна онлайн карта, описание на намесата в квартал “Тракия”, описание на проучването на квартал “Тракия” и книгата “Алманах на панелна Тракия”.

Куратор на изложбата е Любо Георгиев, а участници Нина Толева-Новак, Лина Кривошиева, Меган Луенбърг, Сдружение |Не|Формално. Тя се реализира с подкрепата на “Регионален фонд за градско развитие” – фонд мениджър по инициатива JESSICA за градовете Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен. JESSICA – Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градски зони е пилотен инструмент за финансов инженеринг, разработен от ЕК, ЕИБ и Правителството на Република България. На страната ни е предоставена възможност част от средствата по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 да бъдат насочени под формата на заеми с преференциални условия към градски проекти със значим социален ефект, които да подпомогнат повишаване качеството на живот в градовете и благополучието на техните жители. Регионалният фонд е създаден през 2011 г. и в рамките на първия си инвестиционен цикъл е финансирал 20 градски проекта в сферата на градската мобилност, културата, публичната инфраструктура, спорта и индустриалните зони. Инвестиционният хоризонт на Фонда продължава до 2025 г. като средствата, погасявани от вече финансираните проекти могат да се инвестират в нови проекти, съответстващи на целите по Оперативна ос 1 на ОПРР 2007 – 2014 г.

Изложбата ще бъде експонирана до 13 юни 2017 г. , от 10:00 – 18:00 ч. в западното крило на общинския централен пазар в Стара Загора.