Златни медали от международен екофорум увеличиха колекцията на ОУ „Кирил Христов“

Шестокласниците  Александър Атанасов и Васил Кръстанов от ОУ „Кирил Христов“ – Стара Загора се завърнаха със златни медали от XXVI Международен ученически екологичен форум „Сребърна 2017“ – Силистра. Той се проведе в първите дни на юни и донесе много  радост и удовлетворение за участниците и техните ръководители – директора Господин Балъкчиев и ръководителите Венета Кирковска – учител по биология  и Екатерина Йовчева – учител по математика.

Младите старозагорски еколози с огромно желание и хъс се впуснаха във финалната надпреварата, в която бяха допуснати само осем отбора в първа възрастова група V-VIII клас. В два дни те показаха блестящи знания в направление „Човекът и неговата жизнена среда“ на тема: „Разделно събиране на отпадъци в училище. Да превърнем отпадъците в нещо красиво” и изпревариха всички конкуренти. От представените 24 проекта, с много висок резултат, журито с председател проф. д-р Светослав Герасимов, класира на първо място проекта на ОУ „Кирил Христов“.

„Първия ден подредихме щанд с изработени от децата брошури, плакати, различни цветя, играчки и сувенири от отпадъчни материали, чанти, изплетени от найлонови торбички и др. Децата представиха идеята на своя проект и разиграха мултимедийна викторина с награди за вярно отговорилите участници от публиката, разказа за Долап.БГ Екатерина Йовчева.- На втория ден, Александър и Васко „обраха точките“ с мултимедийна презентация, публично защитена пред петчленно жури и многобройна публика“.

Момчетата са провокирали по оригинален начин горещите тези за замърсяването на реките, моретата и океаните, на питейната вода от заводите, на почвата от преминаващите през тях замърсени реки, на въздуха от заводите, от изгорелите газове на автомобилите, от палежите, на почвата от изхвърлянето на битови и химически  отпадъци, на градовете, селата и курортните селища, на  парковете, резерватите и на природата.

Кой е виновен за това? Основният замърсител на околната среда е ЧОВЕКЪТ.  Той е отговорен за всички свои действия, извършени без контрол, съвест и морал.

„Пред нас е проблемът как да опазим планетата Земя чиста, задават въпросът еколозите  и дават отговор: Решението е: по-малко образуване на отпадъци и разделното им събиране.“

Всъщност  по атрактивен начин представителите на училище „Кирил Христов“ са споделили практиката на училището и учениците за изграждането на навици и отношение към проблема за опазване на природата. Независимо дали са у дома или в училище, на път или на разходка, всички те се ръководят от мисълта за чиста околна среда.

Стъпка по стъпка децата изграждат екологичния си светоглед:

  • През месец ноември се включват в европейския проект „Размяна на коледна украса” с партньори от седемнадесет европейски държави. От отпадъци те изработват нестандартни играчки за елха, изпратени в навечерието на Коледа до 30 училища в Европа.
  • През миналата година РИОСВ – Стара Загора и ученици от ОУ „Кирил Христов” участват в Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) – 2016. Инициативата протича с беседа за намаляване образуването на отпадъци, разделното събиране на отпадъци от опаковки и възможните начини за тяхната повторна употреба. Децата събират прочетени книги и играчки и в организиран базар си ги разменят. Част от предоставените книги и играчки даряват на Дома за деца, лишени от родителски грижи „Теофано Попова“ в града. РИОСВ връчва грамоти за активното участие на всеки клас, включил се в кампанията. Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) се провежда от 2009 г. и има за цел да повиши осведомеността на хората за управлението на ресурсите и отпадъците. Осмото издание на кампанията е на тема: „Намаляване на отпадъците от опаковки“.
  • Учениците осъзнават, че за да се oпази планетата чиста, е необходимо всеки да започне от своя дом и своето училище. Изработени са различни нагледни табла, брошури, инструкции и правила за разделно събиране на отпадъци. От 27 февруари до 1 март 2017 г. децата участват в организирания от училището мартенски благотворителен базар. Чрез него подкрепят бившата възпитаничка на ОУ „Кирил Христов” – Маргарита Иванова Ганева,  със събиране на парични средства, нужни й за животоспасяваща операция. В благотворителния базар участват с предмети, изработени от отпадъчни материали в работилнички по класове под надслов: „Да превърнем отпадъците в нещо красиво”. Събраните средства са 1210 лв.
  • На 20 март 2017 г. учениците от V и VI клас правят впечатляваща презентация по повод Световния ден на водата в открития урок на биоложката Венета Кирковска. В края на часа представители на РИОСВ провеждат викторина със забавни екологични въпроси по повод Световния ден на водата и дебат за отпадъците и замърсяването на околната среда.
  • Училищното ръководство организира изложба икебана от живи и изкуствени цветя, изработени от рециклирани материали от всички ученици, посветена на патронния празник. С много фантазия и талант в ОУ „Кирил Христов“ е построен екологичен град, посредством отпадъчни материали и с помощта на геометричните тела, изучавани в часовете по математика.
  • Училищното ръководство с готовност може да сподели опитността си по перманентната работа за възпитание в грижа и реални действия по опазване на околната среда.
  • Класираните на първо място Александър и Васил могат да кандидатстват за целогодишни стипендии по Програмата за закрила на децата с изявени дарби.

Росица Ранчева