За живота, съдбата и предопределеното…

През 2016 г. издателство  „Гнездото“  https://www.gnezdoto.bg/izdatelstvo-gnezdoto представи на читателите книгата „Винаги има надежда“, съставител Калина Петрова – колекция от 150 притчи за изкуството на живота. Продължаваме да ви разказваме притчите от тази книга – за Живота, за Любовта, за Съдбата.

Животът на един беден човек бил труден и изпълнен с мъки и лишения. И той бил сигурен, че никой на земята няма толкова тежък и непоносим живот като неговия.

Един ден му се явил ангел хранител. Разказал му човекът за всички свои неволи, за това колко е тежък животът му и се обърнал към него с молба:

– Тежък е моят кръст, не мога повече да го нося. Моля те, измоли от Господ позволение да получа друг кръст!

– Добре – казал ангелът, – аз мога да разменя твоя кръст с друг. Ела с мен в хранилището на кръстовете и ще ти дам възможност да си избереш какъвто ти искаш.

Зарадвал се човекът и тръгнал към хранилището. А там имало всякакви кръстове – малки, големи, тежки, обемисти… Дълго обикалял той сред кръстовете, разглеждал ги, вдигал някои от тях, за да провери тежестта им, пробвал някои по-леки, но те се оказвали неудобни за носене. И накрая се спрял на един малък и много лек кръст.

– Може ли да взема този? – попитал той.

– Разбира се, синко. Вземи го. Още повече това е твоят собствен кръст, от който искаше да се откажеш.