Пет училища от Старозагорска област в Списък на иновативните училища в България

Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ е едно от 185-те училища, които Министерството на образованието и науката (МОН) предлага да получат статут на иновативни. Те ще бъдат включени в списъка на иновативните училища в България след одобрение от Министерския съвет. В списъка са общо 5 училища от Старозагорска област, от които 4 училища от Стара Загора – Второ основно училище „П. Р. Славейков“, Основно училище „Кирил Христов“, Начално училище „Димитър Благоев“, Частно основно училище „Елин Пелин“ и едно училище от гр. Гълъбово – Средно училище „Васил Левски“.

В МОН са постъпили 207 проекта на 202 училища до 31 януари. До края на май те са били разгледани от Комисия за иновативните училища, в която са участвали психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната област, личности с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите, уточняват от пресцентъра на министерството на образованието.

От одобрените 185 учебни заведения 9 са начални училища, 73 са основни, 51 – средни, 30 са профилирани гимназии, 21 – професионални гимназии и един колеж. 22 от училищата в списъка са държавни, 130 са общински, а другите 33 – частни. Те са заявили, че ще постигнат подобряване на качеството на образованието чрез различни иновации. 46 от училищата ще разработят и въведат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението. Други 51 ще организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната си среда. 88 училища ще използват нови методи на преподаване, а останалите 14 ще разработят по нов начин учебното съдържание, учебните програми и учебните си планове.

Описаните иновативни процеси в проектите ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището. За всяка учебна година са описани етапите на напредък и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Проектът на решение и списъкът на иновативните училища в Република България са публикувани на страницата на МОН в раздел „Проекти на документи“ http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2710