Черешова задушница е в събота – 3 юни 2017 г.

Съботният ден (3 юни) преди Петдесетница (4 юни 2017 г.), е ден в памет на починалите християни. Всички църкви възпоминават покойниците, а задушницата у нас наричат “черешова” – по името на най-популярния плод, който се раздава в това време на годината.
Според библейските текстове след Възнесението на Господа входът на Царството небесно в невидимия свят на рая, е отворен. Затова в този ден Църквата усърдно се моли през него да влязат починалите с вяра, за които се моли до свършека на света. Предшестваща Петдесетница, когато са дадени даровете на Светия Дух, очистващи от всичко скверно, на задушница православната църква се моли за очистване от сквернотата на греха и опрощение на починалите с вяра в Христа.
На задушница камбаната бие траурно – с отмерен удар, да напомни за грижата за мъртвите. Богослужебното правило е по-особено, с усърдни молитви за починалите. Службата е заупокойна, след която, както и на вечерта на предния ден, се прави обща панихида.
Опечалените по смъртта на свои близки от предния ден и на самия ден посещават гробищата, палят свещи и кандила, поставят цветя, преливат гробовете с вино, кадят над тях с тамян, носят жито и в църква, и на гробищата, и в израз на вярата във възкресението разчупват хляб и раздават донесеното от името на покойниците молитвено да се помене: Бог да прости.
Черешовата задушница е втората в годината и се пада преди Петровите пости. Всяка задушница е време за почит към починалите ни близки Наречена е черешова, защото по това време на годината зреят черешите.
Тази година е на 3 юни.
На гробища вярващите носят жито, хляб и череши, които раздават за „Бог да прости!“ за своите близки.
Когато отидете на гробища, вие ги почиствате гробовете. Слагате цветята във вазите, палите свещите. Оставяте на гроба от занесената храна. Прикадявате гроба и раздавате на хората около вас от онова, което сте купили или приготвили у дома.
Ако не можете да отидете на място на гробища, пуснете суха литургия за своите близки. През нощта срещу Черешовата задушница имената и свещите ще преспят в олтара, а в събота сутринта свещениците ще запалят свещите и ще изчетат имената на вашите близки.
В събота сутринта вие също можете да присъствате на службата и после да раздадете храна за „Бог да прости!“ на хората, които се намират в църквата, на свещеника, на клисарките. Храна за „Бог да прости!“ можете да раздадете на вашите колеги, съседи, роднини.