За личността и делото на Христо Милев (1867-1943)

На 2 юни (петък) от 18:00 ч. в Арт фоайе на Радио Стара Загора ще се проведе среща с проф. Тодор Балкански и представяне на изследването му за Христо Милев (03.04.1867, с. Шипка – 1943, София).

Христо Милев е български общественик, политик от Народнолибералната партия. Бил е следовател и съдия. По-късно секретар и околийски управител на Пловдивска община. Между 9 октомври и 3 декември 1903 г. е председател на тричленната комисия, а след това до 19 септември 1905 г. е кмет. На 19 септември 1905 г. е преназначен като окръжен управител на Стара Загора, остава до 1909 г. . Един от основателите на Археологическо дружество „Августа Траяна“; един от първите, работили в областта на ономастиката на Старозагорска област, преименувал с българските им имена 311 селища в Старозагорско.

Известният старозагорец Атанас Илиев пише за Христо Милев (спомените му са за 1907 г.) в книгата си „Спомени…“, издадена през 1926 г.: „Окръжният управител в Ст. Загора Хр. Милев се отличаваше по своя интерес към науката. Без да е по специалност картограф, той бе съставил по-рано една историческа карта на България и после я разшири на две: едната за първото българско царство и друга – за второто, с ценни обяснения в две отделни брошури. Освен това той състави и трета карта на Старозагорския окръг с означение на всички места, дето има запазени някои старини. С него често говорихме за организиране на археологическо дружество, което да се грижи да прибере в един местен музей всички старини и други етнографски редкости, намирани в града и околията… И на 28 май Хр. Милев свика първото събрание на основателните членове.“
Тодор Балкански е езиковед, завежда секция „Българска ономастика“ в Института за български език към БАН, автор на книгите „Арумъните по българските Родопи и техния говор“, „Езикови свидетелства за потурчванията в българските земи“, „България и българите“, „Трансилванските (седмиградските) българи“, „Никола Вапцаров“, на изследвания, свързани с Пазарджишкия край.

Организатор на събитието е Библиотека „Родина“. Вход – свободен.

Повече информация за Христо Милев можете да намерите и в книгата от фонда на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора, в заемна за възрастни и в отдел „Краезнание“ :       Кр/949.72.042(092)/М57, П/949.72.042(092)/М57      Милев, Христо Иванов. След 130 години отново: Избиването на Хаджи Димитровата чета и черти от живота на въстаниците Орешков и Патрев : [Сборник] / Христо Милев ; Предг. и ред. Георги Й. Георгиев . – София : Пропелер, 2015 . – 120 с. : с ил. ; 20 см

ето и откъси от книгата: