Поздравление за 24 май от Старозагорския митрополит Киприан

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА, КУЛТУРА И СЛАВЯНСКА ПИСМЕНОСТ

Скъпи братя и сестри,

Отново, с дълбока признателност, Българската православна църква,народът ни отдава почит на двамата славянски просветители, светите братя Кирил и Методий, и на 24 май – Денят на славянската писменост и българската култура. Отново, по радиото и телевизията, в този празничен за всички ни ден, звучи песента „Върви, народе възродени!“ Песен, която оглася страната ни, докосва сърцата и душите ни и ни възражда за един „нов живот“, за един духовен живот в светлината на Словото Божие, което през далечния и паметен IX век достига не само до нас, българския народ, но и до всички славянски народи, именно чрез великото просветно дело на двамата Солунски просветители – светите братя Кирил и Методий.
Да, именно чрез тези святи мъже, посветили изцяло живота си в служба на Бога и на славянските народи, отдали изцяло всичките си духовни и физически сили за културното утвърждаване на целия славянски род, направили достъпно за нас, славяните, Божието Слово!Бог ни дари ни буквите, дари ни писменост, за да не бъдем духовно невежи хора, тънещи в непрогледен духовен мрак, а да достигнем до познание на истината.

Свети Кирил Философ – този наш духовен наставник, учител и творец, отдаден изцяло на небесната си мисия! Този блестящ оратор и полемик, разгромил теорията на триезичниците /тези, които твърдят, че Бог желае да се слави с книги само на три езика: еврейски, гръцки и латински/ чрез мъдростта на Светото Писание! Този велик хуманист, издигнал високо своя глас – за правото на всеки народ да чете и пише на свой роден език! Този духовен титан с несломим дух и творческа енергия, устремен всецяло към Съвършенството, т.е. към Бога! Той, създателят на първата славянска азбука – глаголицата, отразяваща мъдростта и проницателността на нашия славянски учител, е не само достоен за нашето уважение и почит, за нашата благодарност и обич! И днес той е и пример за всички нас! Един положителен пример за подражание със своята святост и морална чистота, със своя ДОСТОЙНО ИЗПЪЛНЕН граждански и духовен дълг, със своята всеотдайност и любов към Бог и хората! Със своята изключителна загриженост дори в предсмъртния си час за започнатото дело за духовното просвещение на славянския род… Дело, което всецяло поверява на своя брат Методий, обръщайки се към него с думите:
„Ето, брате, ние бяхме една двойка, впрегната да тегли една бразда и аз, завършил своя ден, падам на нивата. Ти пък обичаш твърде много планината ( т.е. манастира ); но недей заради планината да изоставиш своето учителство, защото чрез него можеш по-добре да се спасиш.“
Свети Методий! Този истински брат, безкористно предан и всеотдаен, слял в едно святост и борческа сила, не само продължава делото, започнато от Кирил Философ, но той, чрез Божията благодат, се превръща в пламенен защитник на всички права на славянския род, във воин и дипломат, във велик духовник, организирал църковния живот, вярата и морала на поверените му славянски народи: словаци, чехи, моравци, словенци, хървати, сърби. Превръща се в блестящ богослов, който превежда на славянски език Библията, издава кодекс от закони, издава сборници с четива за монасите. Да, и Св. Методий е личност, достойна за възхищение и преклонение, за благодарност и обич. Неговият живот също е пример за подражание днес за всички нас! Един положителен пример на една прекрасна личност, отдала изцяло живота си за духовния прогрес не само на славянския род, но за духовния прогрес на целия човешки род!
Словото Божие, достигнало до нас чрез всеотдайния и неуморен труд на двамата Солунски братя! То отеква в проповедите на Св. Климент и Св. Наум Охридски, на Св. Йоан Рилски, на Св. Патриарх Евтимий, на Отец Паисий Хилендарски, чийто единствен храм се намира на територията на Богохранимата ни епархия.
Нека по молитвите на Св. Св. Кирил и Методи , Бог да благослови всички дейци на културата, учащи и учещи се , целият ни народ.Нека бъдат благословени и преблагословени всички, които тачат с труда и сърцето си и спомагат делото на Светите Братя да пребъдва. Бог да благослови бъднините на скъпата ни Родина! Амин.

СТАРОЗАГОРСКИ МИТРОПОЛИТ КИПРИАН