Световни учени ще обсъждат проблемите на здравето, стареенето и грижата за възрастните хора

„Международна научна конференция „Стареене, здраве, гериатрични грижи“ провежда на 18 и 19 май 2017 г. на Старозагорските минерални бани Медицинският колеж при Тракийски университет Стара Загора. Форумът е посветен на 70-та годишнина на колежа, чието офциалното честване ще бъде през м. ноември т.г.. Това съобщи за Долап.бг директорът проф. Христина Милчева.
Според нея темата на форума е определяща,тъй като здравето е ключовият фактор, стареенето е естествен процес , а свързаните с тях грижи, особено за възрастните хора, са гаранция за по-добро качество на живот. Това са теми, които вълнуват човечеството откакто свят светува. Другата причина за дебати по темата е, че в Медицинския колеж, единствено в България има специалност „Гериатрични грижи“ , чиито първи випуск ще се дипломира през настоящата година.
Конференцията ще бъде със значително присъствие на студентите и специалисти от цялата страна. Над 170 са заявените доклади. Чест за организаторите е, че в работата на форума ще участват и световно известни учени.
Сред тях е проф. Владимир Хавинсон от Санк Петербург, Русия – световно име в областта на гериатрията и герентологията. Бил е номиниран за Нобилова награда заради откритията му свързани с пептидните регулатори за забавяне на стареенето и удължаване на човешкия живот. Пептидите наричат още елексира на вечната младост. Първите пептиди професорът експериментира върху родителите си, които доживяват в добро здраве до над 90 години. Всички негови сътрудници приемат от неговите пептиди. Той е председател на Международната асоциация по гериатрия и геронтология за Европа.
Другият гост е проф. Владислав Безруков от Киев, Украйна – член е на Украинската медицинска академия на науките, директор на Института по гериатрия и геронтология в Украйна. Проф. Драгана Динич от Сърбия също има научни постижения в гериатрията Очаква се присъствие на специалисти от цялата страна, от министерствата на социалната политика и на здравеопазването, директори на дирекции за социално подпомагане, на домове за възрастни хора, на болници, на социалните патронажи и др.
В навечерието на честването на 70-годишнината на колежа докладите ще бъдат издадени в юбилейно списание.
Над 9 500 специалисти в различни специалности е обучил Медицинският колеж за изминалите 70 години. През юбилейната година студентите са 220 и според проф. Милчева не е проблем те да се реализират пълноценно по специалността си.
Медицински колеж Стара Загора е основан през 1947 г. като Институт за медицински сестри. В хода на своята дългогодишна история променя статута си и с Постановление № 16 от 27.01.1997 г. на МС последно се преобразува в Медицински колеж в структурата на Тракийски университет.
Колежът разполага със съвременна материално-техническа база, създавайки оптимални условия за качествено обучение на студенти по две утвърдени и акредитирани специалности – „Рехабилитатор” и „Медицински лаборант”. През 2013г. се разкрива новата за страната акредитирана специалност ,,Гериатрични грижи“.
За провеждане на теоретичното обучение по посочените специалности колежът разполага с достатъчен брой учебни зали и аудитории, оборудвани със стационарни мултимедии. Осигурена е аула със стационарна мултимедия и професионално озвучаване за провеждане на теоретични занятия, чествания и промоции. Разполага и със съвременна компютърна зала за провеждане на учебните занятия по информатика.
Библиотеката задоволява потребностите от необходимите учебници и специализирана литература, предоставя компютри и неограничен достъп до Интернет на студентите. В близост до колежа се намират студентски стол и студентски общежития.
Практическото обучение се провежда в специално оборудвани за целта кабинети и учебни лаборатории. Учебната практика се провежда в клинични бази, държавни и частни здравни структури, намиращи се на територията на града и региона, с които колежът има сключени договори.
Обучението на студентите се осъществява от преподаватели на Медицински колеж и Медицински факултет при Тракийски университет. Академичният състав е от доказани професионалисти, които непрекъснато повишават своята квалификация.

Росица РАНЧЕВА