Изложба на Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа” – Трявна

От днес 15 май 2017 г. (понеделник) във фоайе първи етаж на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ е подредена Изложба на дипломни проекти на ученици от Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа” – Трявна. /Изложбата остава до 26 май./
Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа” – Трявна е държавен културен институт към Министерството на културата. Училището съхранявани развива традициите на тревненската възрожденска и иконописна и дърворезбарска школа като дава професионална подготовка на ученици от цялата страна в три специалности: „Художествена дърворезба”, „Интериорен дизайн” и „Иконопис”. Успешно дипломиралите се ученици получават документ за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация „Художник” или „Дизайнер.
Освен в рамките на учебните програми по съответните специалности, училището развива широкоспектърна извънкласна и извънучилищна дейност, чрез която се търси разширяване на подготовката на учениците в редица области на съвременната култура. В тази връзка се поддържат тесни контакти с неправителствени организации, обществени, културни и образователни институции. Училището е в договорни отношения с училището по дърворезба в Бриенц – Швейцария и училището по ланшафтна архитектура в Белград.
Гимназията разполага с отлична материална и техническа база. Това дава възможност за обучение с най-съвременните за момента технологии в областта на 3D моделирането. Училището разполага с обширни ателиета, работилници и кабинети, модерно оборудвани класни стаи, уникална библиотека, художествена галерия, арт магазин, както и собствено общежитие.
Повече информация – на сайта на гимназията http://artschooltryavna.com/index.html