Връчват Знак за качество на Международния младежки център Стара Загора

Церемония по официалното връчване на Знак за качество на Международен младежки център Стара Загора ще се състои на 16 май 2017 г. от 11 ч. в сградата на центъра.
Събитието ще започне с интерактивно представяне на дейностите на институцията. Следва ритуал по връчване на високото отличие и поздравления от гостите и официалните лица.
От 12:00-13:00 ч. са предвидени свободни разговори на чаша кафе.
От 13:00 ч. започва дискусия на тема „Образованието е моя ценност“. Темите са „Ролята на неформалното образование в живота на младите“, „Формално образование – младежка гледна точка“, „Учене чрез правене“ , „Информално образование – опитът ме научи“.
За гостите е предвидена и културна програма.

Концепцията за изграждането на Международен младежки център ( ММЦ) за работа с деца и младежи в риск в гр. Стара Загора е изцяло съобразена с изискванията на Съвета на Европа за получаване на знак на качество – европейско отличие за качество на младежката работа. През 2015 г. ММЦ кандидатства за Знак за качество за младежки центрове, а година по – късно – през 2016 г. в ММЦ бе осъществена визита от експерти към Съвета на Европа, за да оцени качеството на работа и предлаганите услуги. В резултат на проведеното посещение, Младежкият център в Стара Загора бе номиниран, а по – късно същата година и удостоен със Знак за качество за младежки центрове.
Старозагорският център е единствения в България и осмият в Европа, награден с приза.
Знакът за качество влезе в сила от 1 януари 2017 г. и има първоначална продължителност от 3 години.
Създаването на Международен младежки център в един от най-големите областни градове в България, е от изключителна важност за повишаване на личностното развитие и насърчаване на творческите изяви на младите хора, включително тези в риск и неравностойно положение. Чрез дейностите, изпълнявани от центъра се цели социално включване на уязвими групи, в частност – ромска общност.
Дейностите в Младежкия център са насочени в 5 основни направления:
 Развиване на международна дейност: За последните три години над 80 младежи са включени в международни обмени в чужбина. Паралелно с това, Младежкият център е бил домакин на посещения от Германия, Люксембург, Швеция, Франция и Великобритания.
 Теренна работа за идентифициране на потребностите на младите хора и включване на младежите от област Стара Загора в дейностите на центъра.
 Дейности за свободното време : Развлекателни, целящи развиване на фината моторика, въображението и логическото мислене на младите хора
 Обучителни дейности : Тренинги, семинари и конференции, целящи развиването на конкретни знания и умения на младите хора и изграждането на активна гражданска позиция у тях. В запазена марка на Международен младежки център се превърна дългосрочният тренинг курс „Младежка академия“, базирана изцяло на нуждите на младите хора и реализирана чрез методите на неформалното образование.
 Овластяване на младежите – осигуряване на възможност младите хора да участват активно в процесите на вземане на решения на локално ниво.В средище на дръзновение и творчество се превърна
Проект BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора“стартира на 27.01.2014 и приключи на 30 април 2017 г.
С много усилия, труд, постоянство и съдействие на редица местни, национални и европейски структури и в партньорство с СНЦ „Свят без граници“, мечтата младите хора на Стара Загора да имат свой дом, вече са факт. За изминалите три години е направено изключително много за младежите в града и региона: Извършен е основен ремонт на съществуващата сграда на бившето кино „Жельо Диманов“. Почти рухналата и с години неизползваема постройка, е превърната в модерен европейски дворец с удобни зали и салони за различни занимания, спални помещения, трапезария и пр. удобства. Другото голямо постижение е провеждане на различни прояви, които привличат и задържат за дълго младите хора. Постоянното присъствие е над 700 човека, 250 от които са се обучавали. В ММЦ постоянно действащи са различни клубове по интереси: хип-хоп танци, обучение по IT, английски език, клуб на популярната психология, медии, клуб „Седем изкуства“ и др. Специално място е отделено на популяризиране на европейските ценности. Тук по график, обявен на страницата на ММЦ, редовно се организират срещи с различни професионално реализирани личности, дейности за полезно използване на свободното време чрез спорт, арт ателие, кинопрожекции, гражданско образование. Предстоящо е началото на 4-то издание на Младежка академия, в която се преподават знания и практики за кариерно ориентиране, умения на 21-ви век, работа в екип, лидерство, права на човека, трафик на хора и пр.
Повече информация за дейностите в ММЦ Стара Загора на телефон: 0884 686 023 и 0884 411 348 Фейсбук страница – Международен младежки център Стара Загора поща: mmcrdmr@abv.bg сайт: www.helpyouth-starazagora.com
Всички дейности са безплатни!

Росица РАНЧЕВА