18 професионални гимназии рекламират предимствата си на Областна панорама на професионалното образование

Кръгла маса :“Бизнес, професионално образование и кариерно ориентиране’2017“ посочи проблемите и перспективите

Под девиза „Изборът на професия днес, успешна реализация в бъдеще!“ на 26 април 2017 г. в Спортна зала „Иван Вазов“ в Стара Загора официално беше открито петото издание на Областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране. На елегантни и атрактивни щандове 18 професионални гимназии от област Стара Загора, Тракийският университет, Международният младежки център, Областният информационен център, Центърът по кариерно ориентиране, Търговско-промишлената палата, Българската стопанска камара, Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите и над 20 местни фирми, представят на учениците от 7-ми и 8-ми клас и техните родители възможностите за информиран избор за обучението в гимназиална образователна степен.
„Изборът на вярна професия е предпоставка за добре структурирано бъдещо развитие на всеки млад човек,- каза в приветствието си зам.-кметът Иванка Сотирова. -Община Стара Загора за пета поредна година инициира провеждането на настоящата панорама с участието на бизнеса, на Търговско промишлена палата и на Стопанската камара. Това е така, защото считаме, че бъдещите гимназисти и техните родители, не са много добре ориентирани каква е най-добрата предпоставка за успешна реализация. Целта на тази панорама е всеки от вас, драги ученици, в рамките на един ден да се запознае с възможностите за обучение в различните училища и най-вече този избор какви възможности дава за бъдещата ви реализация в зряла възраст“, каза г-жа Сотирова.
„През учебната 2016/2017 г. в област Стара Загора основно образование ще завършат 2728 учениците от 7-ми и 1382 от 8-ми клас, уточни за Долап.БГ Татяна Димитрова, началник на Регионално управление на образованието. – По държавен план прием за новата учебна година в гимназиите би следвало да се разкрият общо 168 паралелки, от които 60 профилирани и непрофилирани и 108 – професионални. За професионалните паралелки след завършен 7-ми клас са предвидени 54 , а след 8-ми 35 паралелки. 57 паралелки ще бъдат с дневна форма на обучение, от които 43 – след завършен 7-ми клас и 14-след завършен 8-ми“.
Татяна Димитрова благодари на Община Стара Загора, която създава прекрасни условия, за да е възможно всички професионални училища от област Стара Загора, да се представят по най-добрия начин. „Ние искаме да покажем, че професионалното образование е качествено образование, каза г-жа Димитрова. – То дава възможност за следваща реализация и вие, драги ученици, имате възможност да направите своя информиран избор“.
„Старозагорската икономика, която е водеща в България, ви очаква!- призова и Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата Стара Загора.
С презентации, изделия от практическото обучение, макети и действащи модели, плакати, флаери и дипляни, своите най-добри постижения и възможности за реализация представиха професионалните гимназии от Стара Загора по електроника „Джон Атанасов, Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, ПГСАГ „Лубор Байер“, по строителство и дървообработване „Инж. Недьо Ранчев“, по ветеринарна медицина „Ив.П.Павлов“, по електротехника и технологии „Г.С.Раковски“, по облекло и хранене „Райна Княгиня“, по механотехника и транспорт „Н.Й.Вапцаров“; казанлъшките училища ПГ по лека промишленост и туризъм, ПГ„Иван Хаджиенов“, ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт; СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково; ПГ по селско стопанство гр. Чирпан; ПГ „Св.Иван Рилски“ Раднево; ПГ по селско стопанство „Гео Милев“ Мъглиж; ПГ „Атанас Дамянов“ гр. Николаево; ПГ по енергетика и електротехника Гълъбово; ПГ по ресторантьорство и хотелиерство гр. Павел баня.

Акцент в професионалното образование е въвеждането на дуалното обучение.

„ Стара Загора е първенец във въвеждането на дуалното обучение в страната. От включените общо 425 ученици, 196 са в област Стара Загора“. Това заяви на официалното откриване на Панорамата Петя Евтимова, ръководител на Проекта ДОМИНО. Това е Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система. Програмата се състои в това, че учениците имат възможност да учат и да работят в реална производствена среда, като за трудовия процес им се плаща. Тази прогресивна форма на обучение успешно е въведена в четири професионални гимназии – старозагорските по механотехника и транспорт „Н.Й.Вапцаров“, по електротехника и технологии „Г.С.Раковски“ и по облекло и обществено хранене „Райна Княгиня“ и казанлъшката „Иван Хаджиенов“. Очаква се за следваща година, с помощта на проекта ДОМИНО, в програмата за дуално обучение да се включат още две старозагорски професионални гимназии. По този начин фирмите, които подкрепят реализирането на проекта и са партньори на училищата, имат възможност да се включат и да подбират за производството си качествени млади специалисти.
Като предхождаща част на Панорамата на 25 април т.г. в зала „П.Р.Славейков“на общината се проведе кръгла маса на тема „Бизнес, професионално образование и дуално обучение“, организирана от Община Стара Загора и Регионалното управление на образованието.
„Темата за професионалното и дуалното образование е особено важна. Заедно с Търговско-промишлената палата се опитваме да бъдем полезни на бизнеса , каза в приветствието си зам.кметът Иванка Сотирова.- Целта на днешния форум е да се види какво е състоянието и какви са проблемите на професионалното образование, да се сподели положителният опит, а предложенията, които ще се направят, да бъдат изложени в документ и предоставени на вниманието на бизнеса и на Министерство на образованието и науката“.
„Дефицитът на кадри със средно професионално образование във всички области на икономиката е тревожен факт, както за Старозагорска област, така и за страната“, каза в изложението си Татяна Димитрова. Тя посочи някои от причините за това: С 30% намалява броят на учениците в професионалните гимназии, особено за промишлеността. Закриват се паралелки с добра материална база. Липсват политики за ранно кариерно ориентиране. Няма информационна система за кариерно ориентиране интегрирана в училищата. Няма работеща система, с която да е обвързан план-приемът. Липсват стимули към работодателите за подкрепа на професионалните гимназии. Остарели или липсващи са учебници по специалните предмети. Липсва научно-изследователска дейност по професионалното образование. Застаряващи са педагогическите кадри. През последните години от 23% млади учители, сега те са едва 8%.
Татяна Димитрова маркира и положителните промени в професионалното образование – успешно въвеждане на дуалното обучение, достойно представяне на състезания, конкурси и олимпиади и пр.
Своя опит в прилагане на дуалното обучение споделиха Мариана Демирева -директор на ПГ „Иван Хаджиенов“ и 12-класниците от същото училище Диян Баев и Мехмед Хаджиренчев, както и Владимир Чучумишев – представител на Арсенал, АД, координатор на РАЦ Казанлък; Зина Камбурова – директор на ПГОХ „Райна Княгиня“, Даниела Пашова – директор на ПГ ЕТТ „Г.С.Раковски“, Стоян Колев – директор на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“ и др. Направените предложения са за въвеждане на стимули в професионалните училища; Провеждане на сериозна и многостранна работа с родителите и учениците за промяна на отношението им към професионалното образование; Създаване на нормативна база в обучението и фирмите; Стимулиране на фирмите, които са партньори на училищата с дуално обучение; Кариерното ориентиране да започне още в 4-5 клас и да се провежда в присъствието на родителите; Да се стимулират учениците със стипендии, транспорт и др.; Завършилите ученици по държавна поръчка и получаващи бизнес-стипендии да са задължени да работят 3 години в съответното предприятие. Бизнесът да влиза още в часовете по теория и др.
Организатори на Панорамата на професионалното образование са Община Стара Загора и Регионално управление на образованието, в партньорство с Търговско-промишлена палата и Клуб на работодателя – Стара Загора.

Росица РАНЧЕВА