Отбелязват Деня на Земята в Детска градина № 66 – Стара Загора

Седмица на Земята отбелязват деца, учители и родители в детска градина № 66 „Детски рай“ в Стара Загора. Събитието е по специална програма и е посветено на 22 април – Деня на Земята. В детската градина вече е създадена традиция за занимания и прояви, свързани с екологично образование и възпитание, опазване на околна среда, рециклиране на отпадъци, грижи за природата. За първи път тази година на темата са отделени няколко поредни дни. Над 170 деца от всички групи, с помощта на учителите, научават повече (по подходящ начин) за проблемите на нашата планета Земя, за вредата, която някои човешки дейности нанасят на живота, за това, как да използваме различните отпадъци. Правят го по свой си начин – с рисунки, забавни игри, сръчни дейности, стихчета и песнички. По-малките деца изработват играчки и макети от кашони и кутии, от хартия, пластмасови капачки, цветя от полиетиленови торбички. По-големите – рисуват, правят табла и презентации. В целия този „водовъртеж“ въвличат и своите родители. Заедно почистват двора на детската градина, засаждат цветя, дръвчета, храсти. Целта е децата да обогатят своите знания и умения и да напомнят на възрастните, че светът около нас може да е по-красив и чист само с общата ни грижа и усилия!

За първи път Денят на Земята се отбелязва официално на 22 април 1970 година в САЩ и Канада. През 1990 година празникът е обявен за международен. България е една от първите страни, приели празника, през 1993 година. На 22 април 1992 г. Президентът на Република България подписва Клетвата в името на Земята. Над 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Декларацията е връчена на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 г. Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.

Назад в историята обаче, трябва да отбележим, че България е първата страна в света, която отбелязва Ден на Земята още на 14 декември 1930 г. по инициатива на тогавашния министър на Земеделието и държавните имоти Григор Василев. Събитието намира широко одобрение и от други министри на земеделието от цяла Европа. Празникът на Българската Земя дава повод на организаторите да поемат инициатива за установяване Международен ден на Земята. Тази идея подкрепя и председателят на Международния Земеделски Институт в Рим – Де Микелис. Денят, който е предложен, е 21-ви март. Денят има и астрономическо значение.

Снежана Маринова