Притча – НЕЩАТА НЕ ВИНАГИ СА ТАКИВА, КАКВИТО ИЗГЛЕЖДАТ

През 2016 г. издателство  „Гнездото“  https://www.gnezdoto.bg/izdatelstvo-gnezdoto представи на читателите книгата „Винаги има надежда“, съставител Калина Петрова – колекция от 150 притчи за изкуството на живота. Продължаваме да ви разказваме притчите от тази книга – за Живота, за Любовта, за Съдбата. Нещата не винаги са такива, каквито изглеждат. Ние никога не знаем всичко. И дори да си вярващ, трябва да имаш и доверие, че всичко, което се случва е в твоя полза. Затова с времето сам ще разбереш.

Два ангела пътували по земята и често отсядали у хората, за да видят как живеят. Един ден останали да пренощуват в едно богато семейство. Семейството било негостоприемно и недружелюбно и настанило ангелите в студеното мазе на къщата си и дори не им предложило троха хляб.

На сутринта, преди да си тръгнат, по-големият ангел видял голяма пукнатина в стената. Той старателно я запълнил и измазал. Когато видял това, по-младият го попитал:
– Но защо правиш това за тях? Те бяха толкова негостоприемни с нас?
– Нещата не са такива, каквито изглеждат. – отговорил другият ангел.

На следващата вечер ангелите потърсили подслон у много бедно, но гостоприемно семейство, което разделило с тях оскъдната си храна и им предоставило собственото си легло, за да си починат добре.

Когато се събудили на другата сутрин, ангелите заварили домакина и жена му потънали в скръб. Единствената им крава, която им осигурявала препитанието, била умряла.

По-младият ангел отново останал в недоумение и попитал по-старшия:
– Как допусна да се случи това? Предишното семейство имаше всичко, а ти им помогна. Това семейство имаше много малко, но го раздели с нас, а ти позволи да умре единствената им крава. Защо?

– Нещата не са такива, каквито изглеждат. – отговорил по същия начин по-големият ангел. И продължил:

– Когато бяхме в мазето на богатите хора, аз разбрах, че в пукнатината в стената има скрито злато. Тези хора не са добри, те не искат да правят добро. Затова ремонтирах стената, за да не намерят златото. Когато на следващата вечер спахме в къщата на това бедно семейство, дойде ангелът на смъртта за жената на стопанина. Но аз се споразумях с него и му дадох тяхната крава вместо жената.