Стара Загора – поглед от въздуха!

Стара Загора, планът на Лубор Байер 1879 г.
Стара Загора, поглед от въздуха, 40-те години на 20. век
Стара Загора, поглед от въздуха първата половина на 20 . век

Първите три снимки са от 30-те години на 20. век. Четвъртата е от преди няколко години и автор е Жейна Желева.

Стара Загора 30-те години на 20. век
Стара Загора, поглед от въздуха, 30-те години на 20. век
Стара Загора, поглед от въздуха, 30-те години на 20. век
Стара Загора, поглед от въздуха, началото на 21. век, автор Жейна Желева