Номинациите за Награда „Стара Загора“ са до 15 април

Номинациите за Награда „Стара Загора“ са до 15 април
Наградата „Стара Загора” се присъжда в две направления:
*наука и образование
*и култура и изкуство
Наградата за всяко направление може да бъде индивидуална и колектива. Тя се присъжда в съответствие с принципите за публичност и прозрачност, свободна и честна конкуренция и равнопоставеност на всички кандидати. С нея се
удостояват български и чуждестранни пълнолетни граждани приживе или посмъртно за високи художествено-творчески постижения в духовния живот и сферата на образованието и науката в Община Стара Загора.
Наградата се присъжда по решение на кмета на Община Стара Загора, след предоставено му становище от назначена с негова заповед комисия, по повод 24-ти май Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ могат да бъдат направени от държавни и общински органи; обществени и професионални организации и творчески формирования, граждани на Община Стара Загора.
Предложенията се подават до кмета на Общината в писмен вид и мотиви не по-късно от 15 април. Подадените след тази дата предложения не се разглеждат.

Кметът на общината, след изтичане на срока, публикува постъпилите предложения в интернет страницата на общината и в местната преса и предава материалите на назначената комисия. Тя разглежда всички постъпили материали по направените предложения, като има право да изисква допълнителни данни по тях; организира публични дискусии; прави допитване до гражданството чрез интернет
страницата на Общината, средствата за масово осведомяване, анкети, поставяне на нарочни кутии в сградата на общината и на други общодостъпни места за набиране на мнения; извършва и други дейности в тази връзка по собствена преценка.

В срок до 30 април комисията разглежда и обсъжда предложените кандидатури
с всички постъпили материали и внася мотивирано становище до кмета.

Наградата или наградите се връчват от кмета, в негово отсъствие от председателя на Общинския съвет, на тържествена церемония по повод 24-ти май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Наградите и за двете направления представляват специална грамота и парична премия в размер на 1000 лв.

(Долап.БГ)
На снимката са Емил Христов – председател на Общински съвет и Огнян Драганов – директор на Държавна опера-Стара Загора, миналогодишен носител на Награда „Стара Загора“ за постановката на операта „Лучия ди Ламермур“ от Г.Доницети