55 години СУ „Максим Горки“ – програма за празника

55 години СУ „Максим Горки“

За 55- годишнината си Средно училище ( СУ) „Максим Горки“ Стара Загора е подготвило разнообразна празнична програма, която започва днес, 23 март с откриване на изложба „55 години – 55 добри дела“ в 17 часа в училището и продължава до 8 април.
На 24 март от 18 часа в Драматичен театър „Гео Милев“ с концерт, посветен на 20 години от изучаването на испански език в СОУ“Максим Горки“ ще бъде открита и Националната олимпиада по испански език.
На 29 и 30 март от 18 часа са тържествата Празник на буквите на първокласниците в училището. На 31 март от 12 часа в кафе „Нашето място“ ще има арт-кафе с учители-творци. На 4 април от 18 часа в Къща-музей „Гео Милев“ ще бъде представен Празничен брой на училищния вестник „Полет“. На 5-6 април в училището ще има Празник на руското кино и прожекция на руски филми.
В последния ден от празничната програ, 8 април, от 11 часа в училището ще се състои Среща на поколенията, а от 18 часа в Операта е големият Празничен концерт.

Гимназията започва своето съществуване през 1962г. чрез разкриването на три езикови паралелки осми клас с преподаване на руски език към Първо средно политехническо училище ”Иван Вазов”.
Пети юни 1963 г. е датата, на която училището получава статута на самостоятелна Руска езикова гимназия “Максим Горки”, а от 1 септември 1963г. е организиран и първият прием на ученици за новата гимназия.
Бързото налагане на езиковата гимназия в образователната сфера от живота на града дава възможност на директорката Елена Лилова да въведе през 1965г. два производствени профила-екскурзоводство на руски и френски език.
През 1966 г. разрастването на училището и засиления интерес към чуждоезиковото обучение налага обособяването на паралелките с френски език в отделно училище. Остават 19 паралелки като приемът за осми клас се намалява за сметка на новооткритата Френска гимназия. Това не рефлектира в ученическата активност.
През 1983/1984 учебна година се въвежда ранното чуждоезиково обучение. Училището става ЕСПУ с преподаване на руски език. Започва работа с най-малките – първи клас.
От 1986г. двете езикови училища – с преподаване на руски език и с преподаване на чужди езици, заемат сградата на ул. “Цар Иван Шишман”62.
От 1 септември 1988 година училището е преименувано на СОУ с изучаване на чужди езици “Максим Горки” с две степени на обучение – ранночуждоезиково с прием от І-ви клас и интензивно изучаване на английски, немски и френски с конкурс след завършен седми клас. От 1995/1996 учебна година се въвежда и интензивно изучаване на испански и руски.
От учебната 2005/2006г. СОУ “Максим Горки” разполага със собствена – самостоятелна сграда на ул. “Сава Силов” 69.
Към настоящия момент – 14 септември 2016г.:
•34 паралелки с 853 ученици
•Училище, единствено в областта, в което се изучават шест чужди езици: руски, английски, испански, немски, френски и китайски;
•СУ “Максим Горки” е една от 39-те бази за изучаване на руски език (единствено в областта);
•Ежегодно провежда езиков обмен със 132-ро училище в Самара, като учениците имат възможност за обучение и езикова практика в Държавния институт по руски език “Александър Сергеевич Пушкин” – Москва;
• Културни връзки и младежки обмен с Гимназия №36 им.„ Мележа” град Гомел – Беларус
•Работи по културно-образователно споразумение между Република България и Кралство Испания (едно от 11-те училища за страната);
•Сътрудничество с Институт „Конфуций”- Китай
•В СУ “Максим Горки” работят учители чужденци –испанци, китайци.
•Училището е лауреат на орден “Кирил и Методий” от 1988г. и на награда “Анастасия Тошева” от 2003г. и 2012г.

Росица РАНЧЕВА