Награди на участниците в школите по „Приложно изкуство” и „Малка пластика” от Центъра за подкрепа на личностното развитие

Награди на участниците в школите по „Приложно изкуство” и „Малка пластика” от Центъра за подкрепа на личностното развитие
Възпитаници от школите по „Приложно изкуство” към Центъра за подкрепа на личностното развитие – Стара Загора взеха участие в Националния конкурс за рисунка и приложно изкуство “Водата – извор на живот” с мото: „Чиста вода – чиста планета 2017”. Първо място в първа възрастова група в раздел „Приложно изкуство” заеха : София Скила, на 9 години, Сияна – Каролин Колева, на 7 г. и Калина Николова на 9 г. Поощрителни награди получиха Андрея Вълева, 7г. от школата по „Приложни изкуства” с ръководител Юлия Славова и Камен Александров 6 г. от школата по „Малка пластика” с ръководител Слави Славов .Организатори са Министерството на образованието и науката, РИО – Бургас, Национален дворец на децата и Община Бургас.

Във втора възрастова група третото място е за Николай Медникаров 14г. от школата по „Малка пластика” с ръководител Слави Славов.

Конкурсът цели да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, както и да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата. В него имаха право да участват ученици от 1-ви до 12-ти клас в 3 възрастови групи на всички училища, школи и извънучилищни звена от страната с жанров обхват: графика, акварел, живопис, приложно творчество /керамика, стъклопис и батик/.