Нова техника за културни институти и спортни обекти купува Община Стара Загора

Нова техника и съоръжения купува Община Стара Загора
Да бъдат закупени два нови големи климатици за нуждите на Народно читалище „Св. Климент Охридски-1858“, две вакуумни почистващи машини с електрическо задвижване за общинско звено „Озеленяване“, два бойлера за Спортна зала „Иван Вазов“ и преносим компютър за Превантивно-информационния център по зависимости ще решава Общински съвет Стара Загора на предстоящото си на 30 март т.г. 20-то заседание. Предложението на кмета Живко Тодоров е финансирането да стане чрез вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2017 година свързани с необходимостта от закупуване на дълготрайни активи, които не са предвидени в утвърдената при приемането на общинския бюджет инвестиционна програма.
През 2015 г. Общината извърши основен ремонт на сградата на Народно читалище „Св.Климент Охридски-1858г.” Това е още една предпоставка за дообогатяване на разнообразната и разнородна дейност и осмисляне на широк спектър от възможности, които предоставя голямата и съвременна сграда. Към читалището съществуват повече от 30 музикални и танцови формации, клубове по интереси, кръжоци и др. с над 800 участници. Този феноменален български център е ярък пример за това, как на едно място могат да намерят поле за изява, както малки деца, така и възрастни жени и мъже. То е инициатор и организатор на едни от най-атрактивните и оригинални празници, част от които са включени в Културния календар на Общината. Само за миналата година проведените прояви са над 200.
Читалището, единствено на територията на града, разполага с три различни по големина зали, в които се провеждат много събития. Концертната зала, която е място за повечето прояви, разполага само с един климатик, който не е достатъчен да я отопли. За да се осигури необходимата температура на залата са необходими още два климатика с по-голяма мощност на обща стойност 8000 лв.
За нуждите на звено „Озеленяване“ се налага да бъдат закупени две вакуумни почистващи машини с електрическо задвижване на обща стойност 30 000 лв. Те са предназначени за почистване на паркове и градини. Могат да се използват на открити и закрити места и за всички видове настилки: бетон, асфалт, тротоари, трева, сгурия, пясък и други. Професионалната почистваща машина засмуква отпадъци с до диаметър 12,5 cm: хартия, картон, цигарени пакети, алуминиеви кутии (кен), стъклени и пластмасови бутилки, кучешки екскременти, мъртви листа, отпадъци от дърво и много други. Отделя нулеви емисии на въглероден двуокис благодарение на електрическата си технология и не причинява шумово замърсяване. Използването на машините ще подобри качеството и ефективността на работа в звено „Озеленяване“.
В Спортна зала „Стара Загора“ са повредени двата 350-литрови бойлери, осигуряващи топла вода за баните в мъжките съблекални. Залата е натоварена ежедневно. Тук се провеждат състезания от Републиканско първенство, Адриатическа и Балканска лига по баскетбол, художествена гимнастика, състезания по спортни танци и други спортни прояви. Повредените бойлери правят невъзможно използването на баните в спортната база. Поради невъзможност да бъдат ремонтирани повредените бойлери, кметът предлага те да бъдат сменени с нови хром- никелови на обща стойност 8400 лв с ДДС.
Превантивно-информационен център по зависимости към Общинския съвет по наркотични вещества е поискал закупуване на преносим компютър, който струва 860 лв. Той ще се използва при изнесени интерактивни обучения по модулна програма за превенция в училищна среда и в общността на деца и младежи в риск от употреба и злоупотреба с наркотични вещества, работа с родители на деца и младежи в риск ежеседмични групи от 15 до 20 родители, изнасяне на кратки обучителни презентации, работа с маргиналните общности за селективна превенция и провеждане на образователни конолектории и др.

Росица РАНЧЕВА