Най-любимите български стихотворения за пролетта

Стихотворения за пролетта – Асен Разцветников, Иван Вазов, Ран Босилек, Елисавета Багряна, Атанас Цанков, Васил Н. Попович!
ПРОЛЕТ
Пеят птички пъстрокрили,
тръпне свежият листак,
със чадър от синя свила
руса пролет шета пак.
Спира над горите гъсти,
спира сред полята тя
и разтваря с тънки пръсти
най-сънливите цветя.
Дига гугличка и трепка
в луда радост всеки цвят
и по пъстрите му клепки
топли капчици блестят.
Асен Разцветников
***
ДОБРЕ ДОШЛА
Излез и погледни
какви прекрасни дни!
Сред клони разцъфтели
са птиците запели.
И всеки млад листец,
и мсеки бял цветец
към слънцето нагоре
е чашчица разтворил!
По градове, села
добре си ин дошла,
зелена, свежа, росна,
ти, пролет цветоносна!
Елисавета Багряна
***

ПЕСЕНТА НА СИНЧЕЦА
Малко цвете съм в полето,
аз съм синия синчец,
любя въздуха, небето,
кича полския венец.
Кат небето се синея,
ако ситно и да съм,
с мойта хубост хубавея
всяка нива, слог и хълм.
Аз съм синчец, аз съм радост,
бодил по мен не расте,
аз съм просто като радост.
Аз съм мило кат дете.
Малко цвете съм в полето,
аз съм синия синчец,
любя въздуха, небето,
кича полския венец.
Иван Вазов
***

ПРОЛЕТ
Пролет мила, животворна,
колко хубава си ти!
И засмяна, благотворна,
пълна с драгост, с красоти!
Зимний сняг се разтопява,
гинат гъстите мъгли,
въздухът се разведрява
и се пълни с миризми.
Чудно, топло слънце ясно –
целий свят се весели;
по нивята полугласно
там тревата шумоли.
По горите хор от птички
чурулика от зора,
а пък стадото овчички
хрупка росната трева.
И овчарят с свойта свирка
ги подкарва да пасат;
тук-таме си агне припка
и се радва на тоз свят…
Пролет мила, животворна,
колко хубава си ти!
И засмяна, благотворна,
пълна с драгост, с красоти!
Васил Н. Попович
***

ГОСТ
– Щърко, щърко дългокрак
ти при нас пристигна пак.
Но какво ни носиш тук
от далечен топъл юг?
– Нося слънце и цветя
и Ви водя пролетта.
Ран Босилек
***

РОСАТА ТИХИЧКО ПРОШЕПНА
Росата тихичко прошепна
на всяка пъпка да расте,
по тичинкови мигли трепна
като сълзица на дете.
Преля в далечината злака
и зажужа край мен пчела,
след малко щъркът ще затрака,
размахал над света крила.
Аз стоя под клон надвесен,
опит от дъх на цветен клей,
в сърцето ми се буди с песен
един невидим Чичопей.
Атанас Цанков
***

ЩЪРКЕЛ
Щъркел шарен, я кажи –
цяла зима де бе ти?
И защо тук не стоя,
както ние у дома?
Щъркел шарен, дългокрак,
я затракай:
Трак, трак, трак!
Чичо Стоян

Подбрала: Росица Ранчева