Етнографски музей на открито „Етър“ се нареди до Лувъра и Метрополитън

ЕМО „Етър“ се нареди до Лувъра и Метрополитън

Етнографският музей на открито (ЕМО) „Етър” в Габрово стана член на Българския национален комитет на Международния съвет на музеите. Организацията, известна като ИКОМ (ICOM – InternationalCouncil of Museums), представлява световната общност и събира 172 комитета, 35 000 члена и 20 000 музея. Ангажирана е със съхраняването и защитата на културните ценности в световен мащаб.
Етичният кодекс на ИКОМ е насочен към световната музейна общност и дава един минимум от професионални стандарти за работата на музеите и техните служители.
Организацията има и дипломатическа мисия, свързана със световното културно наследство и действа в 136 държави и територии.
ИКОМ изпълнява своята дипломатическа роля, благодарение на официалното си партньорство с ЮНЕСКО, ИНТЕРПОЛ и Световната митническа организация. Мисията на ИКОМ включва: борба с нелегалния трафик на културни ценности, популяризиране на културата и знанието, защита на движимото и недвижимо културно наследство.
Най-престижните музейни институции в света са членове на ИКОМ. Между тях – Лувъра и музеят Метрополитън в Северна Америка. ИCOM е организацията, която стои зад инициативата 18 май да бъде обявен за Международен ден на музеите.
На тази дата входът в ЕМО „Етър” е свободен.
В края на 2016 година ръководството на ЕМО „Етър” с директор доц.д-р Светла Димитрова, изпрати мотивационно писмо до Българския национален комитет на ИКОМ, в което се заяви желание за членство. Молбата е разгледана в средата на февруари и е преценено, че „Етър”-а има достатъчно заслуги и капацитет, за да бъде член на толкова престижна световна организация. Кандидатурата на музея е гласувана на последното Общосъбрание на Комитета.

211 442 посетители са се докоснали през 2016 г.
до уникалния музей на открито „Етър“

Повече чужденци, ученици и студенти, повече продадени абонаментни карти и изнесени беседи. Такива са резултатите, които постигна екипът на Етнографския музей на открито (ЕМО) „Етър“ през 2016 година. 211 442 са преминалите през музея, от които 22 561 с право на безплатно посещение. През 2016 година 24 442 повече туристи са посетили ЕМО „Етър“ в сравнение с 2015-та.
От чужденците руските туристи са най-много – 5864 души. Французите са другата устойчива туристическа група – 2364, както й посетителите от Израел – 1771.
Рекорд по посещаемост е отчетен и по време на ХІV Международен панаир на традиционните занаяти, който се провежда в началото на септември. 14 534 души видяха панаирното изложение.
На какво се дължи този засилен интерес от страна на публиката към ЕМО „Етър“?
Отвъд видимото за публиката, има творчески подход, труд и стремеж към надграждане. Разбира се, всичко това е възможно да се случи, благодарение на съхранената традиция, но екипът от над 50 души знае, че на „стари лаври не бива да се лежи“. Новаторството, понякога дискретно, друг път набиващо се на очи, е станало част от стила на работа в този неповторим български музей.
Постиженията на екипа на ЕМО „Етър“ през 2016 година:
Получена е наградата „Асеневци“ на Асоциацията на туроператорите в България.
Рекорден брой посетители – 14 534 души, по време на ХІV Международен панаир на традиционните занаяти, в който участват майстори от Судан, Холандия, Румъния, Беларус, Украйна,България.Приета е нова визия на рекламните материали.
Предметите, изработени по време на Майсторската надпревара са представени в изложба на открито. Реализирани са изложби на най-старите тъкачки и изследователки на тъкачни техники у нас – Стойна Кръстанова и Симеонка Стойчева, двете са над 90-годишни.
ЕМО „Етър“ е домакин на Първият национален панаир на музейната книга.
Възстановено е членството в Асоциация на европейските музеи на открито.
Поставено е началото на образователна програма, свързана със старопланинската архитектура. Създадена е научна група в музея.
Организирана е символична надпревара на демонстратори на домашни занятия.
Музеят е включен в инициативата „Ден на бащата“.
Утвърден е Правилник за устройство и дейността, според Закона за културното наследство.
Въведени са намалени цени за посещения през зимните месеци.
Представени са 21 научни съобщения на конференции в страната и чужбина.
Отпечатани са 18 научни публикации в сборници и научни списания.
Публикувани са 2 сборника (Народните занаяти – минало, настояще, бъдеще т. XI, 50 години АЕК „Етър“) 1книга (А.Гоев, Магическа защита от зли сили).
Реализирани са 17 изложби в музея и 4 в страната.
Реставрирани са недвижими културни ценности:
Части от Валявицата.
Изграден е отново обект „Купа сено“, любима за туристите атракция.
Пребоядисани са фасади на къщи от Чаршията.
Ремонтирани са:
Монолитни стъпала, каменни зидове и плочници.
Часовниковият механизъм на кулата.
Дървените огради и порти.
Дренажната система.
Дървените части на приземните етажи на Чаршията.
Изцяло е подновен Дюкяна.
ЕМО „Етър“ е домакин и организатор на над 80 прояви. Сред тях: Европейски дни на художествените занаяти, IV Национална среща, организирана от Министерството на културата за устойчиво развитие на музеите на тема „Визуална култура и музеите“, III Национален фестивал на хумористичната песен, Училище за лазарки.
Данните са изнесени по време на годишното събрание на ЕМО „Етър“, проведено на 9 февруари 2017 г.

Росица РАНЧЕВА