С бита и въоръжението на хайдутите се запознаха на семинар багатурите

ВТОРИ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ „Доброволци пресъздават хайдушкия баладичен епос“

На 26.02.2017 г. в АУЛ „БАГАТУР“, Зоопарк – гр. Ст. Загора се проведе вторият обучителен семинар по проект „Доброволци пресъздават хайдушкия баладичен епос“, финансиран по Националната програма за младежта (2016-2020) на Министерството на младежта и спорта, Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании.
Семинарът беше открит със спектакъл, посветен на живота на Апостола по случай годишнината от обесването му, организиран и подготвен от доброволката Илияна Семерджиева. Артистите в спектакъла бяха най-малките членове на школа“Бага-тур“. Представлението предизвика голям интерес сред младежи, доброволци , родителите и посетители на аула.
Вторият обучителен семинар продължи с доклад на тема „Доброволчеството и ЕС. Европейска доброволческа служба“, представен от обучителя по програма „Доброволчество“ Ивелина Митева. По програма : „Зараждане на хайдушкото движение“ бяха изнесени лекции на тема „Дух, бит и въоръжение на хайдутите през късното средновековие“ и „Изработка на дрехи, аксесоари, въоръжение и помощни пособия на типичния хайдутин от посочената периодика“ от д-р Райчо Гънчев. Организацията, правилникът и уставът на хайдушките чети бяха представени от Явор Гънчев. Обсъжданите теми предизвика оживена дискусия сред участниците в семинара.
Семинарът продължи с практически занимания по темите.