Благотворително дружество „Добрий самарянин” на 3 март навършва 119 години

Благотворително дружество „Добрий самарянин” на 3 март навършва 119 години. В наши дни Сдружение „Самаряни” е естествен продължител на идеята за самарянството в Стара Загора – работи в подкрепа на деца и семейства в риск и популяризира благотворителността .
Дружество „Добрий самарянин” е създадено на 3 март 1899 г. по инициатива на д-р Стефан Драгнев и група съмишленици в Стара Загора, за да подпомага нуждаещите се, да поддържат сиропиталище, старопитал (дом за стари хора) или други благотворителни заведения, като по този начин подпомагат материално и морално социално слаби хора, живеещи в града и окръга, „без разлика на вяра и народност”.
Към онзи момент това е единствената организация в страната, която се грижи за сираци и възрастни хора едновременно. Тя се отличава с религиозна и национална толерантност и с голям брой членове. Дружеството е активно подкрепяно от тогавашния кмет на града Христо Кожухаров и Теофано Попова.
През 1912 г. в сградата на бившата военна болница учителката Теофано Попова основава първия в България Дом за сираци. Днес той носи нейното име. Години наред тя лично обикаля със своята кола различни градове и села, за да събира сираци, останали след Сръбско-българската война.
В приюта за децата Дишпини Ангелова основава четирикласно училище, а нейния съпруг Атанас Ангелов осигурява 18 хил. лв. за издръжката на една учителка в сиропиталището. Настоятелството се грижи питомците им да посещават различни учебни заведения – например през учебната 1928/1930 осем деца учат в прогимназия, едно в Търговската гимназия, едно в Девическото педагогическо училище и трима в Професионалното училище „Пробуда”.
За събиране на средства за издръжката на сиропиталището се провеждат вечеринки, концерти, томболи, събират се дарения и хранителни продукти от по-активните членове. Подпомагано е от институции, особено общинските съвети от Старозагорски окръг – Казанлък, Сливен, Нова Загора и много селски общини и църковни настоятелства.
През Балканските войни сградата на сиропиталището е реквизирана за военна болница, по-късно с големи трудности отново е върната на дружеството и едва през 1931 г. там са настанени възрастните хора. Въпреки неудобствата и малките помещения в сградата, приети са 54 души, от които 19 жени и 35 мъже.
След войните „Добрий Самарянин” продължава следвания досега традиционен начин при издръжката на двата приюта – от собствени средства, от бюджета на градските общини, частни дарители и помощи в натура.
Дейността на дружеството е представена в енциклопедията на дарителството „Дарителските фондове и фондации в България 1878 – 1951 г.“.
Уставът на „Добрий Самарянин“ може да видите тук   http://teofano-popova.org/images/doc/ustav.pdf
Повече за „Добрий Самарянин“ и снимки – в статията тук http://daritelite.bg/blagotvoritelno-druzhestvo-dobriy-samaryanin/