Общински младежки фотоконкурс – XIХ Маскарадни игри 2017

Общински младежки фотоконкурс – XIХ Маскарадни игри 2017
Община Стара Загора и ЦПЛР организират за шести пореден път фотоконкурс за деца и младежи под надслов:
„Маскарадните игри през моя обектив” – „Маски и ритуали”, по повод предстоящия на 04 март XIХ -ти Фестивал на маскарадните игри.
В конкурса могат да участват деца и младежи от Стара Загора на възраст от 10 до 29 години, които трябва да представят до три оригинални фотоса от събитието.
Те трябва да се изпращат на адрес: iskra_mldom_stz@abv.bg, с тема на писмото – Фотоконкурс за деца и младежи „Маскарадни игри – 2017”.
Срокът за изпращане на творбите е от 04 до 20 март 2017 г.
Фотосите ще бъдат оценявани от жури, включващо специалисти в областта на фотографията и експерти от Община Стара Загора
На победителите ще бъдат връчени предметни награди – по една за първо, второ и трето място в две възрастови групи и две поощрителни.
Регламент
на общински фотоконкурс за деца и младежи „Маскарадните игри през моя обектив- маски и ритуали”
1. Tема – „Моят поглед и интерпретация върху маските и маскарадните игри”. Идеята за маскирането и приемането на друг образ. Как видях през моя обектив XIХ –тите Маскарадни игри в Стара Загора на 04.03.2017 г.
2. Право на участие:
2.1. Право на участие имат деца и младежи от град Стара Загора на възраст от 10 години до 29 години.
2.2. Участниците в конкурса ще бъдат разпределени в две възрастови групи:
*10 – 15 години.
*15 – 29 години.
3. Условия за участие:
3.1. Фотосите трябва да са до три на брой, да имат заглавие и да са в дигитален формат JPEG.
3.2. Големината на изображението трябва да бъде нe по-малка от 1024 пиксела по дългата страна, а резолюцията – не по-малка от 72 dpi.
3.3.Задължително е фотосите да бъдат в оригинал, без допълнителни фото ефекти!
Целта на конкурса е да се покажат и отличат фотосите, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.
3.4. За автор на творбата се счита кандидатът, чието име е записано в текста на имейла, с който снимката е изпратена за конкурса.
3.5. Изпратените за участие в конкурса фотографии могат да се използват от Община Стара Загора за популяризиране на културни събития и дейности.
4. Изпращане на снимки за участие:
4.1.Фотосите за участие в конкурса се изпращат по електронна поща, като прикачен файл, на адрес : iskra_mldom_stz@abv.bg с тема на писмото – Фотоконкурс за деца и младежи „Маскарадни игри 2017”.
4.2. Всяка изпратена снимка трябва да отговаря на посочените в точка 3 от настоящия регламент общи условия, като в електронното писмо трябва да са посочени още следните данни: трите имена на участника, възраст, клас, училище, e-mail за обратна връзка, телефон за контакт.
4.3.До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с непълни данни.
4.4. Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.
5. Срок за изпращане на снимките и обявяване на победителите:
Срокът за изпращане на творбите е от 04 до 20 март 2017 г.
6. Избор на победители и награди:
6.1. Фотосите ще бъдат оценявани от жури, включващо специалисти в областта на фотографията и експерти от Община Стара Загора.
6.2. Награди :
• В двете възрастови групи ще бъдат връчени предметни награди – по една за първо, второ и трето място и две поощрителни.
6.3. Двадесетте най-добри фотоса на наградените участници, ще бъдат отпечатани и подредени в изложба, при откриването на която ще бъдат връчени наградите, съвместно с награждаването на отличените участници в Националния литературен конкурс „Писма до себе си”
Награждаването ще се състои на 21.04.2017 г.
Победителите ще бъдат обявени в сайта на Община Стара Загора.