Младежко информационно – консултантски център Къщата на Архитекта

Сдружение за съвременно изкуство и култура – Различният поглед, стартира проект „Младежко информационно – консултантски център Къщата на Архитекта“, финансиран по Подпрограма 1 „Развитие на мрежа от младежко информационно-консултантски центрове“ /МИКЦ/ към Национална програма за младежта, към ММС. Проектът е част от 36-те активни центрове в цялата страна.
На 8 февруари, вчера, се проведе първата тренинг група по проекта- в обновеното пространство на Къща на архитекта, в коренно различна и приятна обстановка. Важно е да знаете, че ще е всяка сряда и че по проекта може да ползвате и консултация с психолог, което също е добра новина.
„Различният поглед” е част от Мрежата младежко–информационно консултантски центрове в България от 2012 до 2015 година. В този период Къщата на Архитекта – паметник на културата, е основното място в което се провеждат заложените проектни дейности насочени към подрастващи и младежи.

Основните дейност включени в едногодишния проект са:
• Информационни услуги насочени към подрастващи и младежи, свързани с национални и международни обмени, тренинги, обучения, събития, кампании и младежки инициативи;
• Консултантски услуги – индивидуално консултиране, всеки вторник, водено от личностен психолог. Тренинг групи – всяка сряда от 18:00, с водещ социален психолог;
• Тематични обучения – всеки месец ще се провежда по едно обучение със предварително зададена тема, визия и възможност за записване за участие. Обученията планираме да се провеждат съботен ден, с цел по голяма възможност за включване на желаещи. Броят на участниците ще е лимитиран, до 20 човека. Лектори ще са личности с добра квалификация и умения за интерактивна работа с младежи. Преминали тренинг обученията ще получават Удостоверение стантартизирано от Национална програма за младежта към ММС;
• „Различният петък” – свободна зона за изкуство – всеки петък ще се представят различни проекти представящи отделните изкуства кино, музика, фотография, литература, интерактивни визуални изкуства. Ще организираме междукултурни вечери, приложни ателиета и изложби на млади автори от страната, гостуващи на града ни.
Всички проектни дейности са безвъзмездни за подрастващи и младежи на възраст 15 – 29 години.

Екип обслужващ проекта:
• Ръководител на проекта: Боряна Каниду;
• Младежки работник – Велислава Христова;
• Координатор Младежки дейности и инициативи – Даниел Николов;
• Социално консултиране и тренинг групи – ас. Николай Жилков – социален психолог;
• Индивидуално консултиране – Боряна Каниду – личностен психолог;

Проект МИКЦ – Къщата на Архитекта е с едногодишна продължителност /януари – декември 2017г./
В началото на проекта обновихме цялостно пространството на първо ниво в Къщата на Архитекта, което ще се използва за място за работни срещи, за приемане на младежи с информационни въпроси, както и за изложбени пространства. Второ ниво е обособено за обучения, тренинг групи, индивидуално консултиране, четалня с псохологическа литература.
Подзеното пространство на къщата е активно клубно пространство за изложби и кино.
За информация: Къщата на Архитекта, гр. Стара Загора, ул. Сава Силов 37,
Работно време 10:00 – 18:00
За връзка: 0887450340,
Fb: Къщата на Архитекта