Почина един от най-големите сладкодумци на Стара Загора

От Регионален исторически музей в Стара Загора съобщиха за кончината на Нейчо Кънев – дългогошен техен колега, изтъкнат историк, голям сладкодумник, с дълбока обич към Стара Загора. Загубата за града ни е голяма!

Нейчо Кънев е роден на 16 декември 1941 г. в Стара Загора. Завършва Трето средно смесено училище “Васил Левски” в родния си град. Продължава образованието си Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „История“.
През 1966 г. започва работа в Историческия музей в Стара Загора като завеждащ отдел „Капитализъм и работническо революционно движение“. По късно съдбата го отвежда в Окръжния държавен архив в Стара Загора, където е инспектор в продължение на пет години.
От декември 1973 г. отново се връща в Окръжния исторически музей като завеждащ филиал „Бранителите на Стара Загора 1877 г.“
От 1977 г. е научен сътрудник III ст., а от 1987 г. е научен сътрудник I ст. От 1991 г. до 2006 г. завежда отдел „История на България ХV-ХIХ в.“
Автор на над 170 научни и много научно-популярни статии и книги, посветени на миналото на Стара Загора. Изследователските му дирения са резултат от половинвековен неуморен труд и обхващат различни аспекти на българското Възраждане – проучване на местното образователно и читалищно дело, борбата за независима българска църква и развитието на националноосвободителното движение в Старозагорско.
Особено значими са публикациите, свързани с действията на Предния отряд по време на Руско-турската освободителна война и героичните и трагични събития на 19 юли 1877 г., които оставят ярък отпечатък върху живота и облика на Стара Загора.
Интересни са статиите, посветени на значими личности от националната ни история като Васил Левски, поп Минчо Кънчев, Нестор Марков и др. Автор на много дипляни и изложби, които популяризират историческото ни минало.
Нейчо Кънев е съавтор на енциклопедични сборници, посветени на историята Старозагорската община и възрожденската махала “Акарджа“.
Той беше отдаден на своята “голяма любов“ – историята. Участията му в научни форуми и граждански форуми бяха показател за неговата неуморна проучвателска и обществена активност.
ПОКЛОН !