Европейски проект „Да се храним разумно“ в Детска градина „Светлина“

През новата 2017г. ДГ 10 „Светлина“ започва работа по проект „Да се храним разумно“, който е част от Екоучилища и Национално движение „Син флаг“, финансиран от Европейския съюз програма за EYD 2015 – 2020г.“ /DCI-NSAED/2014/53/ „Eat responsibly! An action-oriented global learning program for EYD 2015 and beyond“/. Проектът обхваща пряко над 550 учебни заведения от 9 държави – Хърватия, Чехия, Латвия, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

ДГ 10 „Светлина“ e една от само двете детски градини в Южна България, включени в проекта. За първи път проектът ще бъде представен на 9 февруари от 17,30 часа на кръгла маса, на която ще присъстват родителите от втора група „Мечта“ . Родителите ще бъдат запознати с целите и задачите на проекта, както и очакваните резулати.
В хода на представянето ще бъде провокирана дискусия по четири различни теми:
– За и против палмовото масло
– Разликата в етикета: „Най-добър до“ и „Използвай преди“
– За пътят на храната, който тя изминава докато стигне до нас
– Биопродуктите от местните ферми
Ще бъдат обсъдени събития и мероприятия съпътстващи реализирането целите от проекта.

„Да се храним разумно“ насърчава и подкрепя учителите да работят по темата за отговорно и разумно консумиране на храна, развива критичното мислене у децата, повишава осведомеността на родителите и обществото относно глобалното въздействие и ежедневните ни избори. Проектът цели да бъде пътеводител към личните ни отговорни избори и положителни решения възпитавайки ни в каква околна среда и в какво общество бихме желали да живеем и как това се отнася към нашата храна.
Неосъзнавайки истината няколко пъти на ден ние вземаме решения, които влияят върху самите нас, върху заобикалящаия ни свят, върху Планетата.
За проектът „Да се храним разумно“ храната е в центъра на световното предизвикателсвто.
Но какво всъщност стои зад храната?!
– Скритата вода
– Скритата земя
– Скритата енергия
– Силната взаимовръзка между производството на храна и климатичните промени
и как нашата храна променя света?
Това са само част от многото въпроси, чийто отговори ще получим благодарение на проекта „Да се храним разумно“.