Чудовищният спектакъл „Дама Пика“ бе в Стара Загора

Спектакълът „Дама Пика“ на пловдивския Куклен театър е титаничен спектакъл. Жесток спектакъл. Спектакъл-дисекция. Като го гледаш, си сякаш едновременно в морга и в родилен дом. В църква и на гробището. На долната земя и на горната земя. В морето и на планината.
Как става това?! Как става това пренасяне на човек от най-ниското до най-високото, от най-подлото до най-възвишеното, от най-грозното до най-красивото. И наистина всичко в сценичния разказ, всяка емоция, движение, жест, думи, внушения е с „най“ отпред. Супер синтезирано, сгъстено, изкристализирало, хиперболизирано, концентрирано…без никакви излишни примеси и добавки.
Чудовищно силен спектакъл! Радостна съм, че го преживях и се почувствах човек на 21 век. Все пак, 21 век е, хора! Той е тук, този 21 век, дори в България е дошъл. В него огромната битка е ЗА всеки човек, ЗА душата му, ЗА мислите му, ЗА чувствата му. Всеки човек в 21 век е важен с всичко, което носи в себе си.
Видях удивителна игра на човеците-артисти на сцената.
Синхрон, за който могат да завидят и в синхронното плуване. /А това значи остро усещане на другия до теб, емпатия, развита сценично до съвършенство/
Пластичност, танци и владеене на тялото, за които могат да завидят и Сити-балет на Ню Йорк. /А това значи владеене на тялото и душата едновременно, защото са познати и близко едно до друго/
Отдаденост на сцената, транс, който владее напълно. Него владее, Негово Величество Артиста. Подобни постановки са за възхвала и удоволствие от и на хората в тази професия. Подобни постановки поставят Артиста на огромна висота и височина, каквато реално притежава, но крие често от обществото. И показва само на сцената.
Да, „Дама Пика“ е титаничен спектакъл. Как мъничката сцена на Куклен театър може да роди подобни размер и внушение?! Силно съвременно звучене – страстта към хазарта и лесните пари, трупането на пари и загубата на душата, скуката на живота и спасението в добротата и невиността, безверието и вярата в Бог и още много, много теми. Как е възможно в 70 минути да се съберат толкова послания?! Сякаш над текста са работили психолог, психиатър, теолог, богослов, учител по йога, русист, езотерик, семиотик. А сцената са рисували и кодирали архитект, скулптор, художник-аниматор, синоптик .
Всички спектакли на режисьора Веселка Кунчева са събития. Този е голямо събитие, защото е много нов. Интересно е, че всичките и спектакли също така са и незабравими. Което е удивително в днешно време, паметта на човека се задръства от излишества и еднодневки и става все по-краткотрайна. Дори и на интелигентния човек. Той е и незащитен срещу суровостта на елементаризма, който залива отвсякъде. Само подобни спектакли го „закаляват“ в издръжливост, която други помпят в мускули и фитнес зали.
Издръжливостта на интелигентния човек се закалява от такива спектакли. Които, макар и за 70 минути, те отнасят напред във времето, до този 21 век, в който голяма част от света Е. Издръжливостта се калява, когато си в своето време, сред своите хора. И отслабва, когато си в чуждото време на някакъв късен 19 век. В какъвто почти цялата ни държава е.

Уляна Кьосева