Живко Тодоров: Ще бъдем безкомпромисни към качеството на изпълнение на проектите

Живко Тодоров: Ще бъдем безкомпромисни към качеството на изпълнение на проектите

С 8 млн. 586 лв. е осигурен ресор „Култура“ в общинския бюджет за 2017 г. „Музей „Литературна Стара Загора“ ще бъде завършен и оборудван“, подчерта кметът Живко Тодоров днес по време на обсъждането на Общинския Бюджет 2017 на заседание на Общинския съвет.
Кметът на Стара Загора открои няколко основни приоритета, отразени във финансовата рамка на общината за 2017 година. Той постави на първо място образованието, за което са предвидени близо 44 млн.лв., като една от най-важните функции на общината и се спря на средствата, заложени за ремонти, подпомагане на ученици и деца, изпълнението на много проекти в училищата и детските заведения.
Социалната политика осигурява 37 услуги с държавно делигирани средства и с дофинансиране на обща стойност около 7,7 млн. лева. Тя е насочена и към обновяване на училища, детски ясли, млечната кухня и детските градини като сумите, които се заплащат от родителите за тези услуги не са променяни от 2011 година и са значително по-ниски в сравнение с други големи градове. Издръжката на едно дете в детска градина в момента е 218 лв., а родителите заплащат 50 лв. на месец. Общината дофинансира с около 3 млн. лева детските ясли и около 2.6 млн. лева детските градини.
Живко Тодоров се спря и на благоустрояването и решаването на ежедневните проблеми на хората, поддръжката на улици, тротоари, междублокови пространства, които също са приоритетни за Бюджет – 2017. Инвестиционната програма е на стойност над 23,1 млн.лв., а обектите, в които ще се инвестира са ремонти на 31 междублокови пространства, 6 училища, 2 детски заведения, изграждане на детски площадки и др. „Няма да допускаме компромис с качеството на изпълнение на проектите, които предстои да бъдат реализирани от общината, ще бъдем безкомпромисни“, подчерта кметът.
През тази година ще продължи и програмата за енергийна ефективност, за която са предвидени 2, 4 млн.лв., стана ясно още по време на обсъждането в залата. Ще започне реконструкция на площадното пространство пред сградата на общинската администрация, на пешеходната зона на централния булевард, изпълнението на втората фаза на транспортния проект, реконструкцията на парк „М. М. Кусев“, ремонт на закритата лекоатлетическа писта, физкултурни салони на три училища и завършване на залата за художествена гимнастика, както и на двете автогари в кв.“Железник“ и кв. „Зора“. Предстои изграждане на нови социални жилища за над 3 млн.лв., както и на нови проекти за продължението на ул.“Хр. Ботев“, ремонт на залата на Синдикалния дом, на кметствата в селата Казанка, Арнаутито, Еленино, Колена, Могила и Маджерито.
За спортни дейности от общинския бюджет са предвидени 2,7 млн. лева, като в сумата влизат ремонти на три физкултурни салона, на закритата лекоатлетическа писта, довършителни дейности в залата за художествена гимнастика и др.
Данъците и таксите остават същите за Община Стара Загора и през тази година. Бюджет – 2017 не е по-различен от миналогодишния, затова не се очаква промяна в приходната му част. Това заяви днес по време на обсъждането му на заседание на Общинския съвет кметът Живко Тодоров, като уточни, че увеличаването на приходите в общината не може да става за сметка на гражданите. Той подчерта, че единствената разлика от миналогодишния бюджет е стартът на програмата „Региони в растеж“.
„Това е основният приоритет на общината през 2017 година и нашите усилия ще бъдат насочени към започването на реализацията на обсъжданите проекти, някои от които ще бъдат завършени през следващите години“, уточни Тодоров. По думите му, бюджетът е направен дисциплинирано, не се допускат разходи, които общината не може да си позволи. Той възлиза на 103 682 хил. лв., като за местни дейности са предвидени близо 45 млн. лв., а останалите над 57 млн. лв. са за делегирани държавни дейности, които ще се дофинансират с 2 млн.лв. местни приходи.