Шести фестивал на мелнишкото вино „Златен грозд“

На 11 и 12 февруари за шеста поредна година ще се проведе фестивалът на Мелнишкото вино „Златен грозд“. През втория уикенд на втория месец от 2017 г. под своите пясъчни пирамиди Мелник ще събере ценителите на виното от цяла България, за да отличат най-доброто от реколтата.

Мелник е най-малкият град в България и в Европа. Намира се на 22 км. югоизточно от общинския център Сандански. Разположен е в югозападните склонове на Южен Пирин сред уникална природа от пясъчни пирамиди и сипеи, на надморска височина около 400 метра.

През града тече Мелнишката река. В района на Мелник се отглеждат лозя от сорта “Широка Мелнишка” и се прави прочутото мелнишко вино. С него се е търгувало далече на Изток, в Западна Европа, на север до Англия, Русия, Украйна и др. Мелник е обявен за град-музей и културно-исторически резерват.

Мелник е древен град със забележителна възрожденска архитектура, съкровищница на археологически, архитектурно-художествени и исторически паметници от Възраждането. Средище е на богат духовен живот, съхранил българското национално самосъздание чрез просветното дело и огромно строителство на църкви, богато украсени от творци на Мелнишкото художествено средище.

Паметници на културата са Кордопуловата къща, Болярската къща и църквите Света Варвара, Свети Антоний, Света Богородица, Свети Николай Чудотворец, Св.Св.Петър и Павел. На югоизток от града се намира възвишението “Свети Никола” с останки от крепостни стени и феодален замък от ІХ-Х в. и манастирът “Света Богородица Спелеотиса”, изграден през ХІІ в. от самостоятелния владетел болярин Алекси Слав, сестрин син на Калоян.