Доброволци пресъздават хайдушкия баладичен епос

ДВУДНЕВЕН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ „Доброволци пресъздават хайдушкия баладичен епос“

На 21.01. и 22.01. 2017 г. в комплекс „Ягодите“, с. Ягода, община Мъглиж се проведе двудневен обучителен семинар по проект „Доброволци пресъздават хайдушкия баладичен епос“, финансиран по Националната програма за младежта (2016-2020) на Министерството на младежта и спорта, Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании.
На 21.01. д-р Райчо Гънчев припомни на младежите целите и задачите на проекта, представи лекторите и гостите от сдружение „Бъдеще за децата“ гр. Казанлък. Теоретичните занимания започнаха с лекция “Зараждане на хайдушкото движение. Хайдушко облекло и въоръжение, начини за направата му, ползване и съхранение, мерки за безопасност“, представена от д-р Р. Гънчев. Огнестрелните оръжия, ползвани по времето на турското робство бяха представени от Христо Николов от сдружение „Поп Минчо Кънчев”, гр. Ст. Загора. Темата на неговото изложение беше „Хайдушко огнестрелно оръжие. Ползване, съхранение и мерки за безопасност съгласно ЗКВВОБ (Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите)“. На последвалата дискусия участниците имаха много въпроси относно техниките, времетраенето, трудностите при изработката, функционалността на оръжията и продължителността на използването им. Следващият доклад „Помощ, доброволчество, саможертва“, изнесен от Ивелина Митева, запозна младежите с доброволчеството по време на кърджалийските нападения, през Възраждането и по време на Руско-турската освободителна война. Голям интерес предизвика мултимедийният проект „Айде холан, брей!“, представен от д-р Гънчев. Младежи от школата, които са участвали в заснемането на мултимедията имаха възможност да чуят оценките на връстниците си за своето представяне. Получиха ценни съвети и напътствия, за да подобрят представянето си при снимките на настоящия проект и в бъдеще.
На 22.01. се проведоха практическите занимания, които включваха ролеви тактически игри на терен с военизиран елемент от войнските и хайдушките практики. Приложиха препоръките на д-р Гънчев при ползването и съхранението на войнското снаряжение при походни зимни условия и в инсценирани военни игри. Взеха под внимание съветите на Христо Николов при ползването на преднопълнещо се огнестрелно, хайдушко оръжие. Показаха дисциплина и отговорност при изпълнението на поставените им задачи с оглед атрактивното и безопасно протичане на възстановките и заснимането им. Бяха изиграни редица сюжети от хайдушкия бит и исторически събития в условията на подземни пещерни укрития и снежни планини. Разпалването на огън, предвижване с факли в пещерните галерии, ритуални действия и йерархии в четата, приготвяне на храна и напитки върху огън, маскиране на следите в снежни условия. Разиграха се тренировъчни бойни практики, ритуали и възстановки при зимни условия – гори и ледени водопади и потоци. Заснетите видеокадри ще бъдат обработвани с оглед монтирането им в крайния продукт по проекта.
Проектът „Доброволци пресъздават хайдушкия баладичен епос“ е финансиран по Националната програма за младежта (2016-2020) на Министерството на младежта и спорта, Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании.