Първи национален литературен конкурс „Писма до себе си”

Първи национален литературен конкурс „Писма до себе си”

Община Стара Загора

Център за подкрепа за личностно развитие

Обявяват:

Първи национален литературен конкурс „Писма до себе си”

Статут на Първия национален литературен конкурс „Писма до себе си”

март 2017 година

Темата на конкурса е „Писма до себе си” – „Тайният живот на …”.

Тя е свързана с начина, по който децата и младежите възприемат себе си и мястото си в окръжаващия ги свят. Тя позволява да бъде разработена с цялата свобода и широта на въображението. Епистоларната форма не е задължителна.

Конкурсът е литературен. В него може да се участва с до три стихотворения или едно есе / кратък разказ с обем до 3 страници.

В конкурса могат да участват ученици в две възрастови групи:

1. от 7 – 14 години.

2. от 14 – 20 години.

Конкурсът не е анонимен. Текстовете трябва да бъдат подписани с имената на участника и с данни за контакт – град, клас, училище, телeфон.

Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се донесат или изпратят на адрес: Стара Загора – 6000, ул. „Захарий Княжески” №71 , ет. 3, ЦНКИ, за конкурса.

Копие от текстовете трябва да се изпрати и на имейл tsnk_sz@abv.bg в прикачен файл, шрифт Times New Roman, 12 pt.

Краен срок за изпращането на текстовете за конкурса – 31март.

Отчитане на конкурса и награждаване на победителите – 21.04.2017 година

Наградите се осигуряват от Община Стара Загора и спонсори.

Отличените и наградените творби ще бъдат публикувани в специално издание в края на година, оповестени на страницата на ЦПЛР във фейсбук и сайта на Община Стара Загора.