Заключителен етап на превантивната кампания ,,Моят свят в моя град“

На 13 декември от 16,30 часа в залата на РБ „Захарий Княжески“ се състоя заключителния етап на превантивна кампания ,,Моят свят в моя град“, организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Стара Загора. Началото на кампанията се даде на 20 юни с лятната превантивна програма ,,Ваканция 2016“ , която за седма поредна година радва най-младите старозагорци. Програмата е една от мерките за повишаване на сигурността на децата през лятото и превенция на противоправното поведение, както и целенасочено провокиране на отговорност по отношение на родното място – да не забравят корените си, да познават, помнят, съхраняват и надграждат историята на своя град с личен принос. В атмосфера на сигурност, приятелство и позитивно общуване МКБППМН реализира пакет от разнообразни инициативи: викторина ,,Опознай своя град“, рисунка на асфалт и обявяване на конкурси за рисунка и есе, беседа и посещение на откритите археологически обекти в града, спортни демонстрации, щафетни игри и срещи със спортни клубове, кинолектории за деца и родители за превенция на наркотици, интерактивно обучение за превенция на агресия, четене на любими книги, дискусии и ролеви игри на открито, образователни филми, посещение и запознаване с работата на полицая, здравословна и арт работилнички, игри и забавления с връстници от Великобритания, уикенд в парка за деца и родители. Инициативите се реализираха по идеи и организираха от членовете и обществените възпитатели от МКБППМН и привличане на партньорска мрежа. Общо 735 участници – деца на възраст от 8 до 18 години, 15 родители и много доброволци се включиха в 20 модула за периода 20 юни – 1 август, а 54 деца творчески отразиха в рисунки и есета мотото ,,Моят свят в моя град“.
На заключителното събитие присъстваха деца, родители, учители, педагогически съветници, председатели на УКПППУ, директори на училища, ръководители на центрове за работа с деца, представители на институции и организации. Специален гост бе старши комисар Николай Кирков – Директор на ОД на МВР, който получи грамота за дългогодишното партньорство на Дирекцията с МКБППМН. С грамоти за партньорство бяха отличени и Второ РУ „Полиция“, Питомник за служебни полицейски кучета, Български Червен кръст, Център за подкрепа на личностното развитие, Международен младежки център, Център за кариерно ориентиране, Превантивно-информационен център по зависимости, спортни клубове по бадминтон, футбол и баскетбол, Здравословна кулинарна работилничка EVIAs Kitchen, РБ „З. Княжески“, Телевизия Загора.
Грамоти и награди получиха Ученически парламенти на СУ „М. Горки“ и ПГСАГ „Л. Байер“, 6 училища, чиито ученици активно участваха в творческото отразяване на темата ,,Моят свят в моя град“, както и знаменната група на Община Стара Загора – ученици от ГПЧЕ „Р. Ролан“.
Награди и тениски с логото на кампанията получиха всички доброволци и деца-участници.