Програма на Община Стара Загора за 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН

Програма на Община Стара Загора за 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН
За поредна година по повод 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН, Община Стара Загора, съвместно с Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора, Младежки общински съвет, РЗИ – Стара Загора, клуб „Зараза” – сдружение „Самаряни”, СНЦ „Свят без граници”, Медицински и Педагогически факултет към Тракийски университет – Стара Загора, АСМБ – клон Стара Загора, организират АНТИСПИН кампания. Тази година под мотото „Ръцете горе за #HIV превенция” са предвидени следните инициативи:
На 30.11.2016 г. от 15.00 ч. доброволците от Сдружение „Свят без граници“ започват информационната кампания с раздаване на информационни материали и презервативи в билярд-клубове, кафенета и други развлекателни заведения в кв. „Лозенец“.
От 12.00 ч. до 14.00 ч. на 1 декември младежите от Младежки общински съвет, от Клуб „Зараза” към Сдружение „Самаряни” и от Сдружение „Свят без граници“, ще раздават здравно-образователни материали и презервативи на площада пред сградата на Община Стара Загора, ще приканват своите съграждани да напишат позитивни послания и да станат съпричастни със събитието. Едновременно с това доброволците от СНЦ „Самаряни“, с участието на Асоциацията на лекарите медици – Стара Загора и Регионална здравна инспекция – Стара Загора, предвиждат флашмоб на площада по надслов „На хорото се хвани – HIV така не се лови!“.
По време на кампанията пред Общината ще бъде ситуиран и мобилен кабинет за безплатно и анонимно изследване за HIV/СПИН за всички желаещи да узнаят актуалния си ХИВ статус.
От 15.30 ч. на 1 декември доброволците от клуб „Зараза“ и АСМБ ще информират и мотивират младите хора от общежитието на ДИПКУ, ул. „Мусала“ № 32 да проверят своя HIV-статус в подвижния кабинет за анонимно и безплатно изследване, а от 16.00 ч. в Здравно-социален център в кв. „Лозенец“, доброволците от „Свят без граници“ са предвидили здравно-образователна викторина сред младежите от ромската общност на тема „Повече информирани – повече здрави“.
От 17:30 до 19:30 часа, пред общежитието на ул. „Армейска“ №16 ще бъде разположен мобилен кабинет на РЗИ.
И тази година МОС ще спазят традицията да представят по атрактивен, емоционален и въздействащ начин темата за превенция и борба срещу HIV/СПИН. Младежите отправят покана към всички свои връстници да присъстват на Шоу-дебат и дискусия на тема „Светът е голям и СПИН дебне отвсякъде“ от 19.00 ч. в Младежки дом.
Заповядайте!
Самостоятелни инициативи в учебните заведения на община Стара Загора:
 изработване на информационни табла и постери, създаване на информационни кътове: ПГЕТ „Г.С. Раковски” – Стара Загора , ПГМТТ „Н.Й. Вапцаров” – Стара Загора, 13 ОУ „Св. П. Хилендарски” – Стара Загора, 1 ОУ „Г. Бакалов” – Стара Загора, ПГОХ „Р. Княгиня” – Стара Загора, ССпортно училище „Т. Каблешков” – Стара Загора, СУ „Максим Горки”- Стара Загора, ОУ „ Хр. Ботев” . с. Хрищени, общ. Стара Загора, ТГ „Княз Симеон Търновски” – Стара Загора, СУ „Иван Вазов” – Стара Загора клуб „Здраве”, 9 ОУ „Николай Лилиев” – Стара Загора, ПГВМ „Иван П. Павлов“
 радиопредавания: ПГОХ „Р. Княгиня” – Стара Загора, СУ „Максим Горки”- Стара Загора
 беседи, дискусии, дебати, решаване на казуси, ролеви игри: 2 ОУ „П. Р. Славейков“, ПГЕТ „Г.С. Раковски” – Стара Загора, 13 ОУ „Св. П. Хилендарски” – Стара Загора, ПГМТТ „Н.Й. Вапцаров” – Стара Загора, 1 ОУ „Г. Бакалов” – Стара Загора, 12 ОУ „Стефан Караджа” – Стара Загора, ОУ „Самара” – Стара Загора, Вечерно СУ „Захари Стоянов”, 5 ОУ „М. Станев” – Стара Загора, , ОУ „ Хр. Ботев” . с. Хрищени, общ. Стара Загора, ТГ „Княз Симеон Търновски” – Стара Загора, ПГВМ „Иван П. Павлов“
 мултимедиийни презентации и прожекции на филми: ОУ „ Г. Райчев” – Стара Загора, ПГСАГ „Л. Байер” – Стара Загора, ССпортно училище „Т. Каблешков” – Стара Загора, СУ „Максим Горки”- Стара Загора, ОУ „ Хр. Ботев” . с. Хрищени, общ. Стара Загора, СУ „Иван Вазов” – Стара Загора,
 викторини: ОУ „ Г. Райчев” – Стара Загора, 5 ОУ „М. Станев” – Стара Загора – тематична викторина, интерактивна игра, решаване на кръстословици – инициатива „Безопасно междучасие”
 конкурси: 13 ОУ „Св. П. Хилендарски” – Стара Загора – конкурс за презентация, ОУ „Самара” – Стара Загора – училищен конкурс за рисунка
 анкетно проучване: ТГ „Княз Симеон Търновски” – Стара Загора
 изработване на информационни плакати, табла, колажи: ОУ „ Христо Ботев” – С. Бр. Кунчеви, ССпортно училище „Т. Каблешков” – Стара Загора, ОУ „Иван Мирчев” – с. Дълбоки, общ. Стара Загора, 5 ОУ „М. Станев” – Стара Загора,
 тематичен час на класа: 13 ОУ „Св. П. Хилендарски” – Стара Загора, 1 ОУ „Г. Бакалов” – Стара Загора, ОУ – с. Бр. Кунчеви, ПГСАГ „Л. Байер” – Стара Загора, „Връстници обучават връстници”в часа на класа – СУ „Иван Вазов” – Стара Загора, 9 ОУ „Николай Лилиев” – Стара Загора
 изработване и раздаване на червени панделки, информационни материали с логото на кампанията, презервативи: ПГЕТ „Г.С. Раковски” – Стара Загора, 1 ОУ „Г. Бакалов” – Стара Загора, ОУ „ Г. Райчев” – Стара Загора, ПГСАГ „Л. Байер” – Стара Загора, ПГОХ „Р. Княгиня” – Стара Загора, 12 ОУ „Стефан Караджа” – Стара Загора, СУ „Максим Горки”- Стара Загора, 5 ОУ „М. Станев” – Стара Загора, СУ „Иван Вазов” – Стара Загора, 9 ОУ „Николай Лилиев” – Стара Загора, ПГВМ „Иван П. Павлов“
 Методични срещи на представители на РЗИ – Стара Загора: с ученици, преподаватели, педагогически съветници и медицински специалисти с акцент върху стигмата и дискриминацията, свързани със СПИН – от 21.11.2016 г. до 13.12.2016 г. – във всички училища по график.