Конкурс за рисунка и изработване на сурвачка

Център за наука, култура и изкуство
Обявява
КОНКУРС
„СУРВА, ВЕСЕЛА ГОДИНА”

Условията за участие в традиционния конкурс за изработване на сурвачка и рисунка.
Регламент:
В конкурса могат да участват ученици от І до VІІІ клас, разделени в две групи:
– І група – І – ІV клас;
– ІІ група – V- VІІІ клас.
Сурвачките трябва да бъдат изработени от естествени материали, да носят българската народна традиция и да отразяват Вашите умения, сръчност и познания за обичаите в България.
Рисунките да бъдат във формат 35/50 см /без паспарту/ без ограничение в жанра и материалите. Всеки участник може да представи до две рисунки.
Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури.
Всяка творба трябва да е съпроводена със следната информация:
– трите имена на ученика;
– клас;
– училище;
– точен адрес и телефон;
– име на преподавателя.
Крайният срок за изпращане на творбите е 12.12.2016 година в сградата на Център за наука, култура и изкуство на адрес: ул.”Захарий Княжески” №71, ет.3

Награждаването на отличените творби ще се състои на 15.12.2016 г. /четвъртък/ от 14.30 часа в залата на Център за наука, култура и изкуство (по ЗПУО – Център за подкрепа за личностно развитие) на ул. ”Захарий Княжески”№71, ет.3.
За допълнителна информация: тел. 042/63 86 98; 042/62 90 62 и страницата на ЦПЛР във Фейсбук.
Горещо се надяваме, че българската народна традиционна култура ще намери във Ваше лице най-ревностните си ценители, каквито винаги са били децата и техните преподаватели.