Започна Международният театрален уъркшоп „Срещу себе си“

С два рождени дни на артисти-участници, с подробно запознаване с Достоевски  /живот, психологически ескизи, творчество/ и работа по задание започна днес ден първи  на Международния театрален уъркшоп „Срещу себе си“ по текстове на Достоевски. Художествен ръководител на проекта е Веселка Кунчева,
ръководител  е директорът на Кукления театър в Стара Загора Дарин Петков, сценограф е Мариета Голомехова, композитор Христо Намлиев, хореограф e Алесандро Сулима от Италия. Проектът се реализира от Кукления театър в Стара Загора и СНЦ „Пиеро“.

Първо бе четенето на встъпителен текст за  Достоевски от всички артисти, участници в уъркшопа. Текстът бе подготвен от художествения ръководител Веселка Кунчева и четенето продължи почти два астрономически часа. Следващата задача бе свързана с излизане в природата, избиране на дърво и изгарянето му. Част от идеята на бъдещия спектакъл се съдържа и във визията и внушението на един овъглен свят като израз на вътрешно опустошение. „Правим сякаш стоп-кадър на момента след изгаряне и преди разпадане. Нека се фокусираме в движението, в самия процес на изгаряне, в разпада на предмета след изгарянето, докосване и разпадане” – обяснява Мариета Голомехова относно днешната задача. От опустошения свят ще бъде създаден нов. Ще се служи с въглени, сажди, въглища, графитени рисунки, тялото ще помага на душата да се изрази и в това ще бъде работата на хореографа, който ще работи успоредно със задачите, поставени от Веселка Кунчева.

Резултатът от творческия експеримент ще видите на 10 октомври. Дотогава „Тихо, артистите са участници в една нова творческа завера!”

Уляна Кьосева