Рекламата в „стария” старозагорски печат. Първи опити – вестник „Земледелец”

Още с началните стъпки старозагорските вестникари оценят подобаващо значението на рекламата в своите издания и съответно се грижат тя да присъства редовно по страниците. Заедно с това да им осигурява и така необходимите финансови средства. Любопитно е да се проследи как се развива през годините рекламата в старозагорския печат. Започваме с първия местен вестник „Земледелец – вестник за земледелието въобще, народната икономия и самоуправа”, първият земеделско-стопански вестник след Освобождението. Началото е с брой първи на 1 февруари 1883 година. Излиза три пъти в месеца. Печата се в собствена печатница. Просъществува до лятото на 1885 година, година след смъртта на издателя му Димитър Наумов през юни 1884. Още в първия брой е отбелязано, че „администрацията и редакцията на вестника се намират в дома на Д. М. Наумов… и за частни обявления се плаща по три гроша текущи на редът”. Димитър Михалев Наумов е роден на 12 април 1851 г. в Стара Загора. Завършва Старозагорското петокласно училище, а след това учи в „Роберт Колеж”, Цариград. Продължава учението си в Чехия и Германия. Пътува в Италия, Швейцария, Франция и други европейски страни, за да се запознае с живота и стопанската уредба в тях. Владее почти всички славянски езици, а също френски, английски, турски, гръцки, италиански, немски. В навечерието на Руско-турската война 1877-1878 година се завръща в родния си град и поема уредбата на дядовия си чифлик в с. Шамлии  (Горно Ботево). По време на войната е преводач в руската армия. По-късно е назначен за вице-генерал губернатор на голямата Одринска Губерния. След сключването на Берлинския договор, се завръща в Стара Загора. По време на изборите през 1879 година, на 7 октомври, е избран за народен представител в Областното събрание от Старозагорска околия. Умира твърде млад, на 33 години, но оставя свой принос в общественото, икономическо, политическо и просветно развитие на града и България.

Рекламен текст или по-скоро съобщение под рубрика „Известия” във вестник „Земледелец” се появява за първи път в брой 6 от 20 март 1883 г и се повтаря в брой 7 от 1 април. В него Дирекцията на земеделието, търговията и общите сграда известява за предстоящото откриване на Областното земеделско училище в Садово (за чието създаване голям е приносът на Димитър Наумов). В следващите броеве все по-често са публикувани рекламни съобщения и известия. Предвид характера на изданието, рекламите са свързани със земеделието. Един от първите и най-продължителни рекламодатели е С. А. Вакаро, италианец, живеещ в Пловдив, представител на фирми за селскостопански машини. Неговите реклами вече са с илюстрации. Започват от брой 12, 20 май 1883 г. Повтарят се в почти всеки следващ брой, понякога и по две за различни видове машини. Вестникът публикува и съобщения на административни комисии, адвокати и частни лица за предстоящи търгове за строителство или продажби на земи и гори. Рекламите в първия следосвобожденски вестник в Стара Загора са главно текстови, по-описателни, почти без илюстрации. Поместват се в края на съответния брой, заемат не повече от една страница. В текста, по обясними причини, няма посочени точен адрес и телефонен номер. За контакт се предлага или редакцията на вестника, или описание от типа на „кантората се намира в г. Пловдив в Куюмджийската чаршия, в голямата магазия на Кациграта”.

Началото е поставено! Убедеността от ползата от рекламата е налице и тя заема все по-съществено място през годините в старозагорските вестници и списания.

Снежана Маринова

Статията е отпечатана в сп. Zonabg, февруари 2016 г.