Рекламата в стария старозагорски печат. Списание „Траяна“

Започнахме разказ за първите опити за реклама в старозагорския периодичен печат след Освобождението. Продължаваме темата с рекламите в списание „Траяна”, издавано от редакционен комитет при едноименния спортен клуб в Стара Загора. Периодичността на издаване не се вмества в традиционните представи. През март и октомври 1935 г. излизат два броя, през април 1939 – един. За година първа, брой първи се счита юбилейният лист по повод 10-годишнината на клуба, отпечатан на 5 април 1931 г., 12 страници, тираж 1000 броя. По-късно, през декември 1933 г., излиза Спортен лист „Траяна” в 8 страници. През 1940 г., по повод 20 години от съществуването на клуба е издаден още един юбилеен лист, 22 страници, 1000 тираж. Мотото, поместено на видно място във всеки брой е „Чрез спорта за Родината”, девиз на Българската национална спортна федерация (БНСФ), основа през декември 1923 г. Печата се в старозагорската печатница „Светлина”. Всеки брой съдържа статии, свързани със спортния живот в града и държавата и рубрика с кратки спортни новини. Автори са полк. Недев, началник на Старозагорския гарнизон; Лазар Попов, подпредседател на  Българската национална спортна федерация (БНСФ); Ангел Хаджиангелов, председател на СК „Траяна” и други. В броя от октомври 1935 г. е публикуван отчет за дейността на клуба през предходната година. В някои от материалите прозира прогерманска насоченост.

Рекламите в списанието са публикувани на отделна страница в края на всеки брой и на втора, трета и четвърта корица. Рекламира се всичко – облекло, платове, обувки, различни видове услуги, колбаси, локум, кожи, въглища, галантерия, пивници и гостилници, прах за зъби, шапки. По това време,  30-те година на XX век, Стара Загора е със стабилна индустрия и търговия. Според данни от преброяването през декември 1934 г. градът е с почти 30-хилядно население, изпреварен само от Пловдив, Варна, Бургас, Русе и София. Рекламните текстове вече са написани професионално – лаконични или по-обстоятелствени, точни, понякога римувани и с доза закачка и хумор. В някои от рекламите специално е добавено обръщение към спортистите, съобразено с характера на списание „Траяна”. Какъвто е следният текст: „Граждани и спортисти, посещавайте новооткрития локал на Александър Попов до Пощенската палата! Великолепна скара. При същия локал от м. април се открива първата лятна градина „Кривата круша”. Всички при бай Сандо!”.

От 1935 г. все по-често в рекламите има посочени и телефонни номера за контакт. Ще припомним, че на 8 септември 1935 г. министър-председателят Андрея Тошев открива в Стара Загора първата в страната автоматична телефонна централа с 600 поста. А в града телефонни линии има още от 1907 г. Изследвайки публикуваните реклами, читателят може да възстанови реалната картина на градското ежедневие от преди почти сто години с познати имена на улици, места, фирми и фамилии!

 

Снежана Маринова

Статията е публикувана в сп. Zonabg, март 2016 г.