Спечелен проект на Опера Стара Загора

С проекта WEB OPERA Държавна опера  – Стара Загора спечели финансиране за реализацията му от Национален фонд „Култура” чрез Програма „Публики”. Проектът ще се осъществи между 1 юли тази година и 31 май 2017. Целта му е да създаде средства за достигане до нови аудитории чрез иновативни  комуникационни технологии. Проектът е насочен до масовата публика и основно е фокусиран към младежката аудитория, която използва активно новите мобилни . Отпуснатите средства са целеви – за създаването от програмист на приложения на App store и Google play. Ще бъдат разработени две мобилни приложения към сматфони, айфони и таблети за софтуер на Аpple и Android.

„Очертаващата се тенденция да се използват платформи за мобилни телефони като универсални канали за комуникация. Чрез тях аудиторията се превръща в активен потребител, а в определени случаи и в участник в разпространението на цялото видово и жанрово разнообразие от музикално-сценични изкуства” – казва Георги Митев, специалист „Маркетинг и реклама” в Държавна опера-Стара Загора  и ръководител на проекта. Дейностите по реализирането на проекта включват и разработване на web игра, в която се съчетава познавателният елемент със състезание, оценки и награди на най-добрите участници. Мобилното приложение ще съдържа и специална платформа за постоянно действаща система на профила, предпочитанията и вкуса на публиката. По този начин екипът на проекта ще изпълняват още по-пълноценно своята мисия за непрекъснат, богат и креативен диалог с публиката. В екипа са Георги Митев, Сийка Лапачка, ПР на Държавна опера-Стара Загора и програмистът Станислав Иванов.

От 43 подадени проекта от цялата страна са одобрени едва 17. За първо участие с проект за нови публики Държавна опера-Стара Загора е класирана безусловно, което е успех .