На Никулден в Стара Загора празник имат…

Храм „Свети Николай Чудотворец” в центъра на града, до градинката с пингвините, е открит в началото на 20 век на мястото на стария храм, съществувал на мястото му.

Възстановяването на православния параклис „Свети Николай Чудотворец“ в двора на старозагорската Многопрофилна болница „Проф. д-р Стоян Киркович“, превърнат след 9 септември 1944 г. в морга, е една от реализираните мечти на отец Йордан Карагеоргиев. /През 1994 година в града е открит трикорабен храм на името на Свети Николай Мирликийски в Старозагорския затвор. Радетел на делото е отец Йордан. Храмовият празник на Светията е на 9 май, летния Никулден/

Шесто основно училище „Свети Никола” в Стара Загора е най-старото училище в града. Създава се към Храм „Свети Николай”. Началото е поставено през 1841 година, когато Хаджи Господин Славов и Александър Екзарх се заемат да създадат светско училище. Избират учителя Атанас Иванов, който наскоро се завърнал от учение и е подготвен да въведе взаимоучителния метод в преподаването. В школото са учили Васил Левски, председателят на Старозагорския революционен комитет Кольо Ганчев, братята Михаил и Георги Жекови. През годините училището се помещава в различни сгради. В сегашната е от 1966-та година.

Училището през 1931 г.От 1994 г. Педагогическият съвет на СОУ”Васил Левски” в Стара Загора решава да се възстанови честването на Деня на Дарителя на Никулден и той отново да е Празник на училището. Откриването на Първа смесена прогимназия /тогава/ в махала „Акарджа“ в Стара Загора става възможно благодарение на дарителския жест на старозагореца Николаки Стоилов. Той е един от основателите на старозагорския революционен комитет, за кратко време е негов председател. По време на въстанието в Стара Загора през 1875 г. Николаки Стоилов попада в затвора. След освобождаването му заминава за Румъния (1876 г.), след това за Цариград, а от там за Солун, където остава две години. Занимава се с търговия, от която натрупва значителен капитал. През 1878 г. се завръща в Стара Загора и за няколко месеца се включва в административното управление. Започва търговия с жито и брашно. Николаки Стоилов дарява недвижими имоти и парични средства, които да се използват за обществени нужди. На свои разноски доставя на старозагорското читалище книги и чуждестранни вестници – гръцки, турски, руски, румънски, френски. Николаки Стоилов завещава имота си на Старозагорското училищно настоятелство, „за да се употреби за просвещението на българите от Стара Загора“.
Съществуването си Първа прогимназия започва в дарената от Николаки Стоилов едноетажна сграда. Вследствие на голямото земетресение от 1928 г., тя рухва. Това става причина за построяването на нова сграда. Със завещаните от Николаки Стоилов средства и с дарения, строителството се поема от Общината. Само за пет месеца известният старозагорски предприемач Христо Караиванов построява новата сграда. Учебните занятия в нея се водят от 20 януари 1931 година и до сега.