Развитие чрез емпатия – Интересен Форум

От 13 до 15 ноември в София се провежда Второто издание на EMPATHEAST. Първото е било миналата година в Пловдив.

Това е Първият в Източна Европа Форум за социална промяна, движена от емпатията. /Що е емпатия – прочетете най-отдолу на статията/.

„Основната цел на EMPATHEAST е да заяви категоричното място на България и Балканите на световната карта на социалните иновации и социалното предприемачество. Kато регион, който се сблъсква с нефункционираща политическа, икономическа и социални система, Балканите са уникална почва за социални иновации, които да решат по нов начин стари предизвикателства пред обществата ни. В същото време регионът се оказва във вакуум, в който социалното предприемачество и иновации изостават сериозно”.

Модерно обяснение за нещо в основата си просто и красиво. Това е форум, който да изяви хората и идеите, довели до подобряване на живота на много други хора, до сближаването им, до това да се разбираме и усещаме един друг и по-лесно да преживяваме дните си, когато сме заедно. И добри.
Изключително съм впечатлена от програмата и на това издание на Форума. Просто се виждам, как отлитам мислено на занятията,които ще водят от Институтът за изследване на тишината!!! Колко хубав Институт! „Ситуиран в пространството ОТВЪД ДУМИТЕ, той е институт от нов тип – с отворен достъп за всички, които са готови да навлязат в неизвестното и да се заемат с себеизследване, общуване и сътворчество. Изследователите на тишината се наричат тишинавти. Ти можеш да бъдеш един от тях…” – се казва в описанието му.

Емпатията – част от духовното усъвършенстване
Думата „емпатия“ произлиза от гръцката дума „pathos“, която означава силно и дълбоко чувство, близко до страданието, до състраданието. Емпатията е способността на човек да почувства и разбере това, което чувства другия. Според психоаналитика К. Роджърс това е деликатно пребиваване в друг живот, без оценяване и без осъждане. Друго точно определение дава К. Кохут. Емпатията е способността да „виждаш света през очите на другия“. Емпатията позволява изживяване на чуждия емоционален, душевен, мисловен свят. Тя позволява именно разбиране на другия. При всяко изживяване на емпатия, човек се променя. Неговото съзнание се разширява, приемайки различна нагласа към живота, която при други обстоятелства е възможно да осъди. Това състояние води до единство. За пример може да се даде музикално изпълнение. Музиката има магична и завладяваща сила, която въвлича слушателя в творбата. Изпълнителят е този, който трябва да събуди творбата, да я оживи. В даден момент светът на творбата се оказва един и същ и за публиката и за изпълнителя.