Реклама

Dolap.bg е сайт за култура, изкуство, знание, православие, пътешествия, мода, минало, кухня, фотография.Той е изцяло частно финансирана инициатива. Долап.бг. публикува положителни новини и материали, които разказват за  красотата и културата на града и страната, в които живеем,  за богатата им история, ориентираме читателите в стойностни събития, представяме талантливи хора.

Сайтът е достъпен от месец юни 2016 г. и вече има многобройна аудитория, която продължава да расте. Долап.бг. се фокусира  върху светлината  и  успеха  в живота ни. Искаме да дадем думата на позитивизма, на добродетелта, да покажем полета на мисълта и силата на вдъхновението.
Искаме да отворим вратата за усмивката, оптимизма, вярата в доброто и в успеха.

Предлагаме ви нашето сътрудничество, възможност за публикации и реклама, оригинални текстове, написани от нас, отразяване на ваши събития, рекламни интервюта, организиране на прояви и т.н.

Контакти за реклама: 0887634693

Dolap.bg

Рекламна тарифа

Рекламата в dolap.bg е във вид на рекламни банери на фиксирани места, рекламни (PR) статии, PR интервюта и видеоклипове, вградени реклами в статии, маркетинг в социалните мрежи и др.

Рекламни банери

1. 728х90 px – 800 лв./месец
2. 300х250 px – първа позиция 550 лв./месец
3. 300х250 px – втора позиция 500 лв./месец
4. 300х250 px – трета позиция 450 лв./месец
За всяка следваща позиция цената намалява пропорционално.
5. 125х125 px – 100 лв./месец
Всички банер позиции могат да се продават с ротиране до 20%, като цената намалява пропорционално.
6. Рекламен банер в статия – цена по договаряне

PR публикации

7. PR публикация – до 3000 знака (около една страница в Word), разположена в категория по избор /с отметка, че е PR публикация/ – 300 лева
8. PR интервю – до 6000 знака (около две страници в Word), /с отметка, че е PR публикация/, разположено в рубрика по избор – 400 лева.

Отстъпки за всички видове реклама

При договор за 3 месеца 10%
При договор за 6 месеца 15%
При договор за 12 месеца 20%

Начин на плащане на рекламни кампании

Заявената рекламна кампания се плаща авансово не по-късно от 4 (четири) работни дни преди старта на кампанията. При неспазване на сроковете, dolap.bg си запазва правото да отложи старта на рекламната кампания.

Изработка на банери

Статичен – от 50 лв.
GIF – от 70 лв.
Срок за изработка на банери – от 3 до 5 дни. За поръчки в рамките на 1 работен ден + 100%. Изображенията и текстът се предоставят от рекламодателите.

Всички цени от тарифата важат в рамките на 1 календарен месец. Цените са без включен ДДС.