Първа сбирка на Литературен клуб „Между редовете“


Event Details

  • Date:

Международен младежки център с радост съобщава, че на 09.09.2019 г. в 19 часа ще стартира дейност литературен клуб „Между редовете“.
Клубът всеки месец ще провежда дискусии на различни литературни теми, но също така ще дава трибуна на млади автори, като периодично ще организира и четения пред публика. Членовете на клуба ще имат възможност да участват в литературни конкурси и местни културни събития.
Амбицията ни е да превърнем „Между редовете“ в свободна територия за млади и креативни хора и да изградим общност на пишещи и четящи.