Броеница и кръстче от Божи гроб. Българските хаджии

„Ерусалим. Тука има сега-засега поклонници отвсякъде, а най-повече от Русия, Румъния и Бесарабия. Дошъл съм и аз да се поклона

Прочетете повече