На 20 януари 2018 г. (събота), 11:00 часа, зала първи етаж – прожекция на българския игрален филм „Пеещите обувки“ (2016

Кинофестивал МЕНАР – в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора, бул. „Руски” 44, етаж първи. Организатори за